Importera eller exportera artikelregister

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt artikelregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera artikelregistret till programmet måste filformatet vara i CSV-format. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.

För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar ett nytt konto. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av artikelregistret att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

Lägg till och uppdatera artikelregister

För att uppdatera ditt artikelregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar artikelregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett artikelnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Istället kommer programmet lägga till en ny artikel när du importerar CSV-filen.

Radera artiklar

Det är inte möjligt att ta bort artiklar från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Smart kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Smart. Vill du radera en artikel gör du det i Visma eEkonomi Smart.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska men som automatiskt får ett standardvärde, exempelvis Enhet. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Relaterade avsnitt

Importera eller exportera register (CSV-fil)
Importera eller exportera kundregister

Importera eller exportera leverantörsregister

Sökord: Massuppdatera