Importera eller exportera leverantörsregister

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt leverantörsregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera en fil till programmet måste den vara i CSV-format. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.

För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar en ny leverantör. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av leverantörsregistret att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.

Lägg till eller uppdatera leverantörsregister

För att uppdatera ditt leverantörsregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar leverantörsregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett leverantörsnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i csv-filen. Istället kommer programmet lägga till en ny leverantör när du importerar csv-filen.

Ta bort leverantörer

Det är inte möjligt att ta bort leverantörer från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Smart kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Smart.

Standardvärde

När du upprättar en ny leverantör i programmet finns där fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde som kan ändras, till exempel fältet Betalningsvillkor. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Relaterade avsnitt

Importera eller exportera register (CSV-fil)
Importera eller exportera artikelregister
Importera eller exportera kundregister
Importera eller exportera kontoplan

Sökord: Massuppdatera