Inköp av varor från annat EU-land

När du köper varor från andra EU-länder är det normalt köparen, d v s ditt företag, som i Sverige ska betala in moms till svenska staten för ett sådant köp. Läs mer om inköp av varor från utlandet i avsnittet Inköp från utlandet

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

Har du på samma gång köpt in varor med olika momssatser måste du dela upp inköpet och göra en utbetalningspost för vardera av varuslagen.

När du ska registrera inköp av varor från annat land väljer du Övriga utgifter under Typ av utbetalning och markerar sedan rutan Inköp från utlandet.

I fältet Belopp anger du det pris du betalat .

Bedriver företaget momspliktig verksamhet anges i fältet för Beräknad moms ett belopp som är 25, 12, eller 6 procent av inköpspriset beroende vilken vara som köpts.

Programmet tar sedan automatiskt med momsen i bokföringen och i momsredovisningen, alltså både som utgående moms som ska betalas till staten och som ingående moms som får dras av.

Exempel

Du driver momspliktig verksamhet och köper in varor från ett EU-land för 6 000 kr och betalar varorna samma månad som du tagit emot leveransen.

Den beräknade momsen vid 25% blir 6 000 x 0,25 = 1 500 kr.

För att uppgifterna ska anges i rätt fält på momsdeklarationen måste du också göra de kopplingar som tidigare nämnts. I detta fall har du på raden Momspliktiga inköp markerat Inköp av varor från annat EU-land (kod 20). På raden för Utgående moms markerar du Utgående moms 25% (kod 30).

I fältet Belopp anger du 6 000 och i fältet Beräknad moms anger du 1 500 kr.

Ovanstående kopplingar gör att följande belopp kommer att ingå i din momsredovisning i programmet:

  • 6 000 i kod 20
  • 1 500 i kod 30
  • 1 500 i kod 48

Programmet kan bara hantera inköp av varor från andra EU-länder när leveransen av varorna och betalningen av varorna äger rum under en och samma redovisningsperiod för moms. Har du exempelvis kvartalsmoms måste betalningen för varorna ske under samma kvartal som du mottagit varorna. Detta beror på att momsredovisningen av inköp av varor från andra EU-länder ska göras under den period då leveransen tas emot, oavsett när betalning sker. Kontantmetoden gäller helt enkelt inte vid redovisning av moms vid inköp av varor från EU.

Relaterade avsnitt

Inköp från utlandet
Inköp av varor från land utanför EU
Utbetalningstypen Inköp av tjänster med omvänd moms
Inköp av tjänster från EU-länder då köparen redovisar momsen
Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.