Inköp av varor från land utanför EU

När du köper varor från länder utanför EU kallas det för import. Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet i Sverige ska du i regel redovisa svensk moms på importen i din momsdeklaration. Läs mer om inköp av varor från utlandet i avsnittet Inköp från utlandet.

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

Har du på samma gång köpt in varor med olika momssatser måste du dela upp inköpet och göra en utbetalningspost för vardera av varuslagen.

När du ska registrera inköp av varor från annat land väljer du Övriga utgifter under Typ av utbetalning och markerar sedan rutan Inköp från utlandet.

I fältet Belopp anger du det pris du betalat .

Bedriver företaget momspliktig verksamhet anges i fältet för Beräknad moms ett belopp som är 25, 12, eller 6 procent av inköpspriset beroende vilken vara som köpts.

Programmet tar sedan automatiskt med momsen i bokföringen och i momsredovisningen, alltså både som utgående moms som ska betalas till staten och som ingående moms som får dras av.

I fältet Momspliktiga inköp väljer du Inköp av varor från land utanför EU (kod 50). I nästa fält anger du i vilken ruta (60, 61 eller 62) den utgående momsen ska redovisas.

Beskattningsunderlaget i ruta 50 utgår ifrån att Inköpskostnad (Belopp) och Beskattningsunderlag är samma. Skiljer sig dessa åt kan du manuellt låsa upp fältet direkt på momsdeklarationen.

Exempel

Du driver momspliktig verksamhet och köper in varor från ett land utanför EU för 6 000 kr och betalar varorna samma månad som du tagit emot leveransen.

Den beräknade momsen vid 25% blir 6 000 x 0,25 = 1 500 kr.

För att uppgifterna ska anges i rätt fält på momsdeklarationen måste du också göra de kopplingar som tidigare nämnts. I detta fall har du på raden Momspliktiga inköp markerat Inköp av varor från land utanför EU (kod 50). På raden för utgående moms markerar du Utgående moms 25% (kod 60).

I fältet Belopp anger du 6 000 och i fältet Beräknad moms anger du 1 500 kr.

Ovanstående kopplingar gör att följande belopp kommer att ingå i din momsredovisning i programmet:

  • 6 000 i kod 50
  • 1 500 i kod 60
  • 1 500 i kod 48

Om du köpt tullpliktiga varor måste du i programmet skapa en särskild utbetalningspost för att registrera betalningen av tull etc och då även ange det momsbelopp som avser tull etc.

Relaterade avsnitt

Inköp från utlandet
Inköp av varor från annat EU-land
Utbetalningstypen Inköp av tjänster med omvänd moms
Inköp av tjänster från EU-länder då köparen redovisar momsen
Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok