Ändra inbetalning

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

Du kan ändra en inbetalningsbunt fram till dess att du har godkänt den inbetalningsjournal där bunten finns med.

Gör så här för att ändra i en inbetalningsbunt:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Markera den inbetalning du vill ändra.
  3. Klicka på knappen Ändra eller tryck på Ctrl+Q så visas kortläget för inbetalningar.
  4. Gör önskade ändringar.

Ändringarna sparas automatiskt. Du kan också ändra en bunts uppgifter under tiden du arbetar med arbetsbilden för inbetalningsbuntar. Sök fram bunten och klicka på knappen Ändra i arbetsbilden.

Relaterade avsnitt

Inbetalningar, listläge
Inbetalningar, kortläge
Registrera inbetalning
Registrera delbetalning
Skapa direktbetalning
Gör bortskrivning
Makulera inbetalning
Radera inbetalning