Inbetalningar, listläge

Programdelen finns under Betalningar - Inbetalningar.

I den här listan ser du vilka inbetalningar som är registrerade. Här kan du bläddra och söka bland posterna. Du kan också välja att skapa ny, ändra eller visa uppgifterna för en inbetalningsbunt.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Inbetalningar, kortläge
Registrera inbetalning
Registrera delbetalning
Skapa direktbetalning
Gör bortskrivning
Ändra inbetalning
Makulera inbetalning
Radera inbetalning
Arbeta med fliken Kommando