Inbetalningar, kortläge

Programdelen finns under Betalningar - Inbetalningar.

I kortläget registrerar du inbetalningsbuntarna. Du registrerar alltså alla inbetalningar du får på en avräkning från PlusGirot eller bankgirot på en gång.

Innan du anger vilka fakturanummer inbetalningen gäller måste rätt betalsätt anges. Antingen väljer du betalsätt manuellt eller så föreslås det betalsätt du har angett i föreningsinställningarna.

Om en faktura är delbetald ska du inte ange någon bortskrivningskod, men om betalningen av någon annan anledning inte stämmer helt och hållet med fakturabeloppet och du ska registrera fakturan som slutbetald, måste du ange en bortskrivningskod. Det gör du lite längre ner i kortläget.

Relaterade avsnitt

Inbetalningar, listläge
Registrera inbetalning
Registrera delbetalning
Skapa direktbetalning
Gör bortskrivning
Ändra inbetalning
Makulera inbetalning
Radera inbetalning