Skapa direktbetalning

Du hittar programdelen under Försäljning - Fakturor.

Direktbetalning är ett alternativ till att registrera betalning eller delbetalning på en kundfaktura.

För att kunna registrera direktbetalningar krävs att fakturan som ska betalas är skickad och har en markering i rutan Skickad - Faktura på fliken Faktura.

Du kan även göra buntinbetalningar via menyvalet Betalningar - Inbetalningar. Läs mer i avsnittet Registrera inbetalning.

Gör så här för att skapa direktbetalningar:

  1. Gå till Försäljning - Fakturor.
  2. Dubbelklicka på fakturan som ska betalas.
  3. Välj kommandot Direktbetala.
  4. Ange Betaldatum, dvs det datum fakturan betalades, Betalsätt.
  5. Ange betalt belopp i fältet Betalt. Du kan dessutom ange om någon avgift har uppkommit i samband med betalningen, t ex bankavgift.

Om inte hela fakturabeloppet betalats står resterande belopp kvar som obetalt.

Bortskrivning använder du om kunden inte betalar resterande belopp. Detta görs genom att du anger bortskrivningskod med hjälp av listknappen vid fältet Bortskr och anger bortskrivet belopp.

  1. Välj Lagra för att spara betalningen.
  2. När du har gjort de betalningar som du vill göra skriver du ut en inbetalningsjournal under Skriv ut - Inbetalningsjournal.
  3. När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja att skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler.

Om du har gjort en direktbetalning på en felaktig faktura, raderar du raden som har typ Direkt genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R). Betalningsraden finns under fliken Spårning på fakturan.

De betalningar som har en typ som anger en bunt, måste du radera genom att gå in på bunten och radera fakturan där för att få bort den felaktiga betalningen.

När du har raderat den felaktiga betalningen kommer fakturans saldo tillbaka så att du kan betala den på nytt.

Relaterade avsnitt

Inbetalningar, listläge
Inbetalningar, kortläge
Registrera inbetalning
Registrera delbetalning
Skapa ingående kreditfaktura
Gör bortskrivning
Ändra inbetalning
Makulera inbetalning
Radera betalrad