Nyheter i Visma Lön 300

 Version 2024.2  April 2024

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Lön hänförlig till annan månad i månadsrapporten till Fora

Lönen för arbetare ska rapporteras till Fora samma månad som den betalats ut. Rörliga lönedelar, som till exempel ackordslön, provision och bonus ska dock hänföras till den period som lönen tjänades in. Nu kan du göra detta i Visma Lön 300 innan du skapar filen till Fora. Läs mer om Lön hänförlig till annan månad på fora.se. I avsnittet Fora månadsrapportering (arbetare) kan du läsa om hur du gör i Visma Lön 300.

Skapa bankfil till DNB

Nu kan du skapa bankfil till Den Norske Bank (DNB) från Visma Lön 300. Filen som skapas är en XML-fil enligt ISO 20022 (pain.001.001.03), som är den standard som gäller för utbetalningsfiler, både för svenska och internationella betalningar. I dagsläget kan du bara skapa filer för svenska betalningar i Visma Lön 300. Läs mer i avsnittet Utbetalning, företagsinställningar.

Rättade buggar

Dessa buggar är rättade:

  • I rapporten Sjukfrånvaro till årsredovisningen gick det inte att göra urval på Personalkategori och Utskriftsurval på samma gång.

  • Om du skapade en tomrad på ett lönebesked och sedan gjorde en registrering med snabbvalet Sjuk, som tillhörde en sjukperiod som redan fanns registrerat på samma eller på ett tidigare lönebesked, skapades felaktigt en ny karensperiod.