Nyheter i Visma Lön 300

 Version 2023.1  Februari 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Förbättring

Ändringar vid FOS-förfrågan

Vid FOS-förfrågan för anställda med F-skatt uppdaterades tidigare anställningsregistret med uppgift om att ingen skatt ska dras och ingen arbetsgivaravgift ska betalas. Nu avbryts FOS-förfrågan för anställda med F-skatt och inga uppdateringar görs i anställningsregistret. 

På sidan Vad är FA-skatt på vismaspcs.se kan du läsa mer om anställda som bedriver näringsverksamhet och samtidigt har anställning.

Rättade buggar

Nu finns stöd för justerat bilförmånsvärde och fältkod 048 markeras på arbetsgivardeklarationen

Tidigare markerades inte fältkod 048 i arbetsgivardeklarationen när justerat bilförmånsvärde registrerades i Visma Lön 300.

I anställningsregistret finns nu fältet Justerat bilförmånsvärde, som du ska markera om bilförmånsvärdet ska justeras. Läs mer i avsnittet Var lägger jag in justerat bilförmånsvärde?

Uppgifter om arbetstidskonto på semesterskuldlistan

Från och med version 2022.4 saknades värde för kvarvarande timmar för arbetstidskonto på semesterskuldlistan, men det är nu åtgärdat. För att få med uppgifterna väljer du Utskrifter och Spårning - Utskrifter och markerar Visa även tidbank när du skriver ut semesterskuldlistan.