Versionsnyheter Visma Lön 300, version 2021.0, december 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Anpassning till nya krav för fil till Collectum

Från och med den 11 februari 2021 ska den avtalade månadslönen och den utbetalda bruttolönen rapporteras till Collectum för nyanställda medarbetare som anmäls till ITP 1. I Visma Lön 300 kommer fil som skapas till och med den 10 februari att uppfylla nuvarande krav. Fil skapad från och med den 11 februari uppfyller kraven enligt Collectums nya regler.

Från och med version 2021.0 visas den avtalade lönen i kolumnen Avtalad lön under Rapportering - Collectum, men uppgiften tas inte med i fil som är skapad tidigare än den 11 februari.

Uppgiften om avtalad lön under Rapportering - Collectum hämtas från Personal - Anställda, fliken Lön. För månadsavlönade hämtas värdet från fältet Månadslön och för timavlönade görs en uppskattning utifrån värdena vid fälten Timlön och Aktuell sysselsättningsgrad. Det går att justera uppgiften i kolumnen Avtalad lön om den inte ska vara densamma som i anställningsregistret.

Ändrade regler för redovisning av drivmedel vid privat körning med förmånsbil

Skatteverket har ändrat reglerna när avdrag för betalning av drivmedel vid privat körning med förmånsbil ska göras via nettolöneavdrag. På arbetsgivardeklarationen finns nu fältet Betalat för drivmedel vid bilförmån, FK098 där det belopp som anställd med bilförmån har betalat för drivmedel vid privat körning ska redovisas. Läs mer i avsnittet Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil och hur det ska redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om du har skapat egna lönearter enligt de tidigare reglerna behöver du ta bort dessa. Läs mer i avsnittet Hur anpassar jag lönearterna till de ändrade reglerna för redovisning av drivmedel vid privat körning med förmånsbil på arbetsgivardeklarationen?.

Förbättringar kring rapportering till Fora

När du väljer att skriva ut/skapa filen till Fora under Rapportering - Fora visas nu meddelande om det finns anställda som saknar svenskt personnummer. Dessa anställda kommer inte med i rapporten, men du får uppgift om Fora-grundande belopp och kan då rapportera detta manuellt till Fora.

Snabbare utskrifter av rapporter för lönehistorik

För stora företag kunde det tidigare ta lång tid att skriva ut rapporterna för lönehistorik under Utskrifter och spårning - Utskrifter - Lön. Dessa rapporter går nu snabbare att skriva ut.

Lönearter för ränta och utdelning påverkar inte längre bruttolönen

Tidigare påverkade lönearterna 1405 - Ränta och utdelning (30% skatteavdrag) och 1406 - Utdelning (20% skatteavdrag) felaktigt bruttolön. Det är nu justerat så att bruttolönen inte längre påverkas av dessa lönearter. Har lönearterna använts på lönekörningar som är låsta påverkas bruttolönen enligt tidigare beräkning.

Nyheter från myndigheter för år 2021

Uppdaterade skattetabeller

Skattetabellerna för tabellskatt och engångsskatt är uppdaterade enligt de nya belopp och procentsatser som gäller 2021.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet höjs från 47 300 kr till 47 600 kr.

Statslåneräntan

Statslåneräntan har höjts från föregående års -0,09 procent till -0,1 procent. Detta påverkar bland annat förmånsvärdet på tjänstebilar. Vid beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar används minimivärdet på statslåneräntan som är på 0,5 procent.

Arbetsgivaravgifter

 
Full arbetsgivaravgift för födda 1956- 31,42%
Arbetsgivaravgift för födda 1938-1955 10,21%
Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare 6,15%
Ambassader och företag utan fast driftställe
i Sverige
Åldersberoende
Växa-stöd för första anställda 10,21%
Skolungdom fyllda 15 år men inte 18 år vid
ingången av året
10,21%

Traktamente

 
Inrikes traktamente, helt 240 kr
Inrikes traktamente, halvt 120 kr

Skattefri milersättning

 
Beloppen för skattefri milersättning är oförändrade.  
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil, bensin/etanol 9,50 kr/mil
Tjänstebil, diesel 6,50 kr/mil

Kostavdrag

 
Kostavdrag frukost 48 kr
Kostavdrag lunch eller middag 84 kr
Kostavdrag lunch och middag 168 kr

Förmånsvärde för fri kost

 
Fri frukost 50 kr
Fri lunch eller middag 100 kr

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.