Versionsnyheter Visma Lön 300 version 2021.3 och 2021.31, juni 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Här presenterar vi nyheterna i de senaste versionerna av Visma Lön. Du kan också titta på nyheterna i filmen Versionsnyheter för Visma Lön.

Version 2021.31, juni 2021

Justeringar kring nedsatt arbetsgivaravgift för ungdomar och växa-stöd

I version 2021.3 gjordes en förändring kring beräkning av nedsatt arbetsgivaravgift för unga och anställda med växa-stöd. Om lönebeskeden för dessa anställda var klarmarkerade när version 2021.3 hämtades, visades ett meddelande om att det uppstått en differens av arbetsgivaravgift och växa-stöd på lönebeskeden när lönekörningen låstes.

Om lönebeskeden är klarmarkerade och du sedan uppdaterar till version 2021.31 kommer klarmarkeringen att tas bort på dessa lönebesked och du behöver klarmarkera dem på nytt.

Rapportering av byggLÖSEN

I version 2021.3 var det problem att skapa ByggLÖSEN. Detta är nu åtgärdat.

Version 2021.3, juni 2021

Anpassningar har gjorts till nya regler

Ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002

Riksdagen har beslutat att ungdomar födda 1998-2002 får ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för utbetald ersättning under juni, juli och augusti 2021 till 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor.

Innan du skapar arbetsgivardeklarationen för juni (som ska redovisas i juli) ska du ladda ner version 2021.3 av Visma Lön 300. Då kommer arbetsgivaravgifter och bokföringsunderlag automatiskt att beräknas enligt de nya reglerna.

Om du skapade bokföringsunderlag för lönekörningen och arbetsgivardeklarationen innan du laddade ner version 2021.3 kan du stryka den verifikationen och skapa en ny.

Du behöver inte heller göra någon inställning i september, när regeln om ytterligare sänkta arbetsuppgifter slutar gälla, utan beräkningarna kommer även då automatiskt att göras utifrån gällande regler.

Växa-stöd för första anställda utökas

Växa-stöd innebär att företaget betalar en lägre arbetsgivaravgift (10,21 procent) under 24 månader för den första anställda. Enligt en ny tillfällig regel så innefattas även den andra som anställs i företaget under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022. Växa-stöd enligt den tillfälliga regeln kan redovisas från och med arbetsgivardeklarationen som redovisas i augusti 2021 (gällande utbetalningar i juli 2021). Läs mer om växa-stöd i avsnittet Växa-stöd för första anställda.

Höjt tak för forskning och utveckling

Från och med den 1 juli 2021 ändras lagen om sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Den tidigare beloppsgränsen på 450 000 kronor höjs till 600 000 kronor. Samtidigt sänks kravet på arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden. Uppgifterna kan redovisas från och med arbetsgivardeklarationen som redovisas i augusti 2021 (gällande utbetalningar i juli 2021).

Version 2021.3 är anpassad till de ändrade reglerna. Kontrollera vilka anställda som uppfyller kraven och markera rutan Arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift. Avdraget visas på arbetsgivardeklarationen i ruta 470 för lönebesked som skapas efter 1 juli 2021.

Ny beräkning av bilförmån för bilar registrerade efter 1 juli 2021

Nya regler gäller för alla förmånsbilar registrerade från den 1 juli 2021. Bilar registrerade fram till den 30 juni 2021 påverkas inte av de nya reglerna.

Inställningar för bilförmån görs under Personal - Anställda, fliken Lön, genom att klicka på pennsymbolen vid fältet Bilförmån. Läs mer i avsnittet Beräkna bilförmån.

Ny löneart för friskvårdsersättning

Nu finns den nya lönearten 1228 - Friskvårdsersättning för nettoersättning för friskvård. Om du vill få meddelande när maxbeloppet för friskvårdsersättning överskrids kan du lägga in gränsvärden på ackumulatorn Friskvard under Lönearbete - Ackumulatorer.

Nytt fält för befattning i anställningsregistret

Nu finns ett nytt fält i anställningsregistret där du kan ange vilken befattning den anställde har inom företaget. Uppgiften används på utskriften Personalkort och när du skapar egna utskrifter under Utskrifter och spårning.

Enklare att välja typ av lönekörning

När du skapar lönekörning är det nu enklare att välja typ av lönekörning. Tidigare låg de olika valen mer dolda i en meny, men nu visas valen tydligare och du markerar enkelt Ordinarie lön, Extra lön eller Inbetalning från anställd när du skapar en ny lönekörning under Lönearbete - Lönekörningar vid knappen Ny.

Preliminär arbetsgivaravgift på lönebeskedet

Vi beräknar numera en preliminär arbetsgivaravgift på lönebeskeden för anställda med inställningen Arbetsgivaravgift för födda 1998-2002, Arbetsgivaravgift för födda 2003-2005 eller Växa-stöd för första anställda. Arbetsgivaravgiften beräknas utifrån det enskilda lönebeskedets bruttolön. Den definitiva arbetsgivaravgiften beräknas på arbetsgivaradeklarationen. Därför har vi bytt namn på rubriken arbetsgivaravgift på lönebeskedet till Preliminär arbetsgivaravgift.

Justering av beräkning vid betalt för drivmedelsförmån

Tidigare blev underlaget för arbetsgivaravgiften fel eftersom den anställde fick betala för det upphöjda värdet av drivmedelsförmånen. Felet är nu åtgärdat.

Genväg för inloggning till Mina tjänster

För att enklare nå inloggningen till de digitala tjänsterna finns ikoner med direktlänkar till Visma Lön Anställd/ Visma Min Lön och Visma Utlägg under menyvalet Lönearbete. Nu når du även inloggningen enkelt via genvägen Mina tjänster på vismaspcs.se under menyvalet Arkiv.

Visma Resa & Utlägg stängs ner

Den 31 oktober 2021 stängs Visma Resa & Utlägg ner. Vi rekommenderar istället tjänsten Visma Utlägg.

På sidan Visma Resa & Utlägg stängs ner kan du läsa mer om tidplan och vad du behöver göra i samband med att tjänsten stängs ner. I avsnittet Säg upp och avaktivera digital tjänst beskriver vi hur du avaktiverar Visma Resa & Utlägg.

Tänk på att underlag för resor och utlägg ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Om du inte har sparat underlagen sedan tidigare kan du exportera dem till en pdf-fil. Läs mer i avsnittet Hur exporterar jag underlag från Visma Resa & Utlägg?.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.