Nyheter i Visma Lön 300

 Version 2022.3   September 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Förbättringar

Spara rapporter till Excel-format utan Microsoft Office

Nu kan du spara rapporter från Visma Lön 300 i Excel-format utan att Officepaket är installerat på datorn.

Förbättring vid import från Visma Utlägg

Om ett utlägg var registrerat med snabbvalet Resor, kost och utlägg, kunde inte utlägg med samma datum importeras från Visma Utlägg. Nu kan utlägg med samma datum som tidigare registrerat utlägg kan importeras till Visma Lön 300.

Stöd för anställningsformen särskild visstidsanställning

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022. En av förändringarna är att allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts med särskild visstidsanställning. Det finns nu stöd för den nya anställningsformen i anställningsregistret. Läs mer om de nya reglerna på sidan Nya LAS-regler 2022 - vad innebär den nya Lagen om anställningsskydd?.

Anställningsform väljs under Personal - Anställda på fliken Anställning.

Uppdatering till SQL Server 2019

I denna version har vi uppdaterat SQL-databasen till SQL Server 2019.

SQL Server 2019 fungerar på följande operativsystem: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022. På micosoft.com kan du läsa mer om SQL Server 2019.

Har du äldre operativsystem än Windows 10 kan du uppdatera Visma Lön 300 till version 2022.3 under förutsättning att du har programmet installerat sedan tidigare. Du kan alltså inte göra nyinstallaton av programmet på en dator med äldre operativsystem.

Detaljerad semesterersättning även i låst lönekörning

Du har sedan tidigare kunnat få fram detaljerad information om de anställdas semesterersättning så länge lönekörningen är olåst. Nu kan du även få fram informationen när lönekörningen är låst. Välj Lönearbete - Lönekörningar, markera den anställde, välj fliken Kommando och klicka på Detaljer semesterersättning. Funktionen är aktiv när registrering har gjorts med snabbvalet Semester, ersättning i kalendariet.

Rättad bugg

Rättning i rapporten personalhistorik

Det fanns tidigare ett visningsfel när man hade urvalet Alla vid framtagning av personalhistorik under Personal - Anställda. Det är nu åtgärdat.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.