Nyheter i Visma Lön 300

 Version 2024.3, 2024.31  Juni 2024

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Rättad bugg

Version 2024.31

Felet i lönebeskeden som skickas till Min Lön och Kivra är åtgärdat

Lönebesked som skickades till Min Lön/Kivra i version 2024.3 saknade i vissa fall löneuppgifter och företagsuppgifter. Felet är åtgärdat i version 2024.31.

När du har laddat ner versionen behöver du skicka om lönebeskeden på nytt.

Gör så här:

 1. Markera den aktuella lönekörningen under Lönearbete - Lönekörningar.
 2. Klicka på Gå till utskrift/utbetalning.
 3. Klicka på den blå texten Ändra utskriftsalternativ.
 4. Klicka på knappen Urval av anställda.
 5. Se till att de som ska få lönebesked på nytt har en markering i rutan Ta med.
 6. Klicka på OK.
 7. Skicka lönebeskeden på nytt genom att klicka på Skriv ut/skicka.

Kontakta vår avtalsavdelning så att vi kan kreditera er kostnaden för de lönebeskd som skickas på nytt.

Lagkrav

Version 2024.3

Slopad ersättning för höga sjuklönekostnader

Det har beslutats att ersättning för höga sjuklönekostnader ska slopas från och med juli 2024. Fältet 499 – Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter är därför borttaget när du skapar arbetsgivardeklarationer i Visma Lön 300 för redovisningsperioder från och med juli 2024.

Det är inga problem att ladda ner version 2024.3 innan du har skapat arbetsgivardeklarationen för juni. Har du sjuklönekostnader för juni kommer de att tas med i arbetsgivardeklarationen för den perioden. Det är först från och med redovisningsperioder från och med juli 2024 som fältet tas bort.

Förbättring

Version 2024.3

Nu går det supersnabbt att skicka lönebesked till Min Lön/Kivra

Vi har nu sett till att det går mycket snabbare att skicka lönebesked till Min Lön/Kivra.

Vi har även gjort en säkerhetsuppdatering som gör att du måste du ladda ner version 2024.3 av Visma Lön 300 för att kunna skicka lönebeskeden till i Min Lön/Kivra.

När du ska skicka lönebeskeden första gången efter att du har laddat ner 2024.3 behöver du logga in med e-postadressen och lösenordet som du loggar in med i Mina tjänster på vismaspcs.se.

Observera att det inte är samma inloggningsuppgifter som används när du loggar in i ditt företag i Visma Lön som när du loggar in på Mina tjänstervismaspcs.se.

Ladda gärna ner versionen med en gång. Från och med den 25 augusti 2024 kommer du inte att kunna skicka lönebesked till Min Lön/Kivra i tidigare versioner än 2024.3.

Kundönskemål

Version 2024.3

Ny sökruta när du skapar lönekörning

Som många kunder har önskat finns det nu en ny sökruta när du skapar en lönekörning. Där kan du söka på anställningsnummer, för- och efternamn samt personnummer. Du skapar ny lönekörning genom att välja Lönearbete - Lönekörningar och klicka på knappen Ny.

Förbättring

Version 2024.3

Förbättringar kring hänförlig lön

Nu blir det tydligare att det finns lön som ska hänföras till annan månad när du skapar Fora-rapporten under Rapportering - Fora månadsrapportering. Vi har lagt till fältet Rörlig lön i vyn för hänförlig lön. Där kan du se lönearter för rörliga lönedelar när du klickar på knappen Lönerader.

Om sparad semesterersättning betalas ut i samband med slutlön är även knappen Semesterersättning aktiv. Där får du en översikt över den anställdes sparade dagar som har betalats ut på den anställdes slutlön.

När du rapporterar lönerna till Fora kan du få en påminnelse om att perioden innehåller rörliga lönedelar som kan hänföras, Välj Lönearbete - Lönearter på fliken Grunduppgifter och markera rutan Hänförlig lön - Rörlig del. Följande lönearter har inställningen som standard, men du kan ta bort markeringen om du inte vill få meddelande när lönearten används:

 • 1170 - Premielön
 • 1172 - Bonus
 • 1173 - Ackord
 • 1185 - Provision

Läs mer om lön hänförlig till annan månad i avsnittet Fora månadsrapportering (arbetare).

Rättad bugg

Version 2024.3  

I utskriften Semesterinställningar på anställda överlappade texterna varandra när utskriften gjordes för semestervillkor 10 och inställningar hade gjorts för gränsvärden för semesterdaglön. Det är nu åtgärdat.