Återanställ en tidigare anställd i företaget

Gör så här om en tidigare anställd ska återanställas i företaget:

  1. Välj Personal - Anställda.
  2. Markera rutan Visa även anställda som har slutat längst ner till vänster för att även tidigare anställda ska visas i listan.
  3. Dubbelklicka på den anställde som ska återanställas.
  4. Välj fliken Anställning.
  5. Ta bort datumet under Anställd t o m datum.
  6. Ta bort markeringen vid Har slutat och slutlön är utbetald.
  7. Ange från och med vilket datum den anställde ska återanställas under Anställd datum.
  8. Kontrollera inställningarna på övriga flikar och justera så att de stämmer med den nya anställningen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.