Anställda, fliken Anställning

Programdelen finns under Personal - Anställda, fliken Anställning.

De val du gör på denna flik har stor betydelse för ditt arbete med lönerna. Inställningarna är bland annat viktiga för att du ska få ut rätt uppgifter på olika rapporter. Rätt inställningar underlättar också ditt arbete med lönerna. När du arbetar med snabbval för registrering av sjukfrånvaro och övertid med mera får du förslag på lönearter utifrån inställningarna du gjort i anställningsregistret.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom
Ej semestergrundande deltidsfrånvaro
Personalhistorik
Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning
Aktivera arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för anställd
Återanställ en tidigare anställd i företaget

Supportforum