Hur beräknar jag karens för en anställd utan genomsnittlig veckoarbetstid?

Enligt kollektivavtalen är den genomsnittliga veckoarbetstiden som styr hur karens ska beräknas för timanställda. Om en timanställd saknar inställning för genomsnittlig veckoarbetstid kan därför inte karens beräknas. För att Visma Lön 600 ska kunna beräkna karensen kan du välja något av följande alternativ:

  • Välj ett arbetsschema som stämmer med antalet genomsnittliga timmar för perioden. Läs mer i avsnittet Välj arbetsschema för anställd.
  • Registrera den anställdes sjukfrånvaro via snabbvalet Sjuk under Lönearbete - Kalendarium. Vid lönekörningen högerklickar du sedan på lönearten för sjukfrånvaron och väljer Konvertera snabbval till rader. Du kan då manuellt lägga in karensperiod, sjukavdrag och sjuklön på lönebeskedet.

Läs mer i avsnitten Karensavdrag och Karensperiod för Detaljhandeln.

Exempel

  • Nils är timavlönad utan inställning för genomsnittlig veckoarbetstid.
  • Hans timlön är 200 kr.
  • Han har inga rörliga delar så hans sjuklön är 160 kr.

Enligt arbetsschemat skulle han ha jobbat 5 timmar på måndagen och 7 timmar på tisdagen. Dessa dagar var han sjuk. Vi registrerar sjukfrånvaron med snabbval Sjuk på dessa dagar i kalendariet.

Resultatet av detta blir:

Löneart

Kvantitet

À-pris Belopp

3168 - Karens Timavlönad

5 tim

- 160 kr

- 800 kr

3171 - Sjuk korttid dag 1-14, timavlönad

12 tim

   

3159 - Sjuklön dag 1-14, timavlönad

12 tim

160 kr

1 920 kr

När du klarmarkerar lönebeskedet kommer du få ett meddelande som säger att Visma Lön 600 inte kan räkna fram korrekt karens. Om det är korrekt med fem timmar i karens så behöver du inte göra någon justering, annars justerar du enligt något av alternativen ovan.