Karensavdrag

Karensavdrag gör att avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk och är 20 procent av sjuklönen per vecka. På vismaspcs.se kan du läsa mer om reglerna.

I detta avsnitt beskriver vi hur vi beräknar karens för anställda som är anslutna till avtalet IF Metall eller har valet Ej specificerat valt som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret. I avsnittet Karensperiod för Detaljhandeln kan du läsa om hur vi gör beräkningar när anställd inom Detaljhandeln blir sjuk.

Sjuklön ska beräknas från första dagen i sjukperioden. Beräkningen med karensavdrag gäller för sjukfrånvaro som inträffar efter den 1 januari 2019.

Vid återinsjuknande gäller samma regel som tidigare. Det innebär att om en försäkrad återinsjuknar inom fem dagar från och med den senaste sjukperioden ska inget nytt karensavdrag skapas om ett fullt karensavdrag dragits vid första sjukdagen.

Det skapas maximalt 10 karensdagar på en 12-månadersperiod, precis som tidigare.

För att karensavdraget ska beräknas korrekt krävs det att arbetsschemat har inställningar för genomsnittlig veckoarbetstid för timmar och dagar. I avsnittet Hur beräknar jag karens för en anställd utan genomsnittlig veckoarbetstid? kan du läsa om hur du gör om anställd saknar genomsnittlig veckoarbetstid.

Månadsavlönad

När en månadsavlönad blir sjuk görs beräkningen så här.

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 600 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade.

Avtalsfaktor är den benämning vi i Visma Lön 600 använder på den faktor som används vid beräkning av karensavdrag, sjuklön och sjukavdrag för månadsavlönade som är anslutna till avtalet IF Metall eller har valet Ej specificerat som Typ av kollektivavtal i anställningsregistret.

Karensavdrag

Gör ett avdrag som motsvarar 20% av sjuklönen för en vecka enligt formlen:

-0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid))

Sjukavdrag 100%
-(MånadslönEfterLöneväxling*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid)

Sjuklön dag 1-14 80%
0,8*(((MånadslönEfterLöneväxling+RörligLönGenomsnittMånad)*Avtalsfaktor)/(52*Veckoarbetstid))

Beräkning för sjuklön och sjukavdrag görs från första dagen.

Exempel på hur karensavdrag räknas fram för månadsavlönad

Dessa exempel gäller hur karensavdraget räknas fram när en månadsavlönad blir sjuk.

Siw jobbar 8 timmar per dag 5 dagar i veckan. Hennes månadslön är 28 000 kr.

Timavlönad

När en timavlönad blir sjuk görs beräkningen så här.

Karensavdrag

Gör ett avdrag som motsvarar 20% av sjuklönen för en vecka enligt formlen:

Timlönsjuk+(0.8*((RörligLönGenomsnittMånad * 12) / (52 * veckoarbetstid)))

RörligLönGenomsnittVecka beräknas som 0.8 * (RörligLönGenomsnittMånad * 12) / 52.

Sjuklön

Timlönsjuk d v s Timlön * 0,8

Sjukavdrag

Innebär att den anställde inte får någon timlön för sjukfrånvaron.

Beräkning för sjuklön och sjukavdrag är samma som tidigare, med skillnaden att det beräknas redan från första dagen i sjukperioden.

Exempel på hur karensavdrag räknas fram för timavlönad

Dessa exempel gäller hur karensavdraget räknas fram när en timavlönad blir sjuk.

Kalle jobbar 6 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Han har en timlön på 200 kr. En månad utan sjukfrånvaro skulle han jobbat 135 timmar.

Sjuktimlönen blir 0,8*200 =160

Karensavdraget 0,2*(160*30) = 960 kr

Relaterade avsnitt