Välj arbetsschema för anställd

Alla anställda som arbetar regelbundet måste ha ett arbetsschema. Arbetsscheman bör därför skapas för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera. Det blir också mycket lättare att registrera frånvaro.

Gör så här för att välja arbetsschema för en nyanställd eller byta arbetsschema när en anställd får andra arbetsförhållanden.

  1. Välj Personal - Anställda, fliken Lön.
  2. Klicka på pennsymbolen till höger om fältet Aktuellt arbetsschema.
  3. Ange när arbetsschemat ska börja gälla i fältet Gäller fr o m.

Det är viktigt att skriva in exakt datum när arbetsschemat börjar gälla eftersom uppgiften bland annat påverkar beräkning av arbetstid, genomsnittlig sysselsättningsgrad och semesterberäkning. Om det inte finns något datum angivet under Gäller fr o m, börjar arbetsschemat gälla från och med anställningsdatum.

  1. Markera fältet Namn och klicka sedan på listikonen till höger i fältet.
  2. Välj arbetsschema i listan.

Om det inte finns något arbetsschema som passar kan du skapa ett nytt genom att klicka på knappen Nytt arbetsschema. Läs mer i avsnittet Skapa nytt arbetsschema.

  1. Ange vilken vecka arbetsschemat ska börja gälla för den anställde i kolumnen Startvecka om arbetsschemat har mer än en veckas rullning.

Det går inte att skriva något i kolumnen Anteckningar, utan där visas eventuella anteckningar som gjorts för arbetsschemat under Personal - Arbetsscheman.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt arbetsschema
Arbetsscheman, kortläge
Arbetsscheman, listläge