Karensperiod för Detaljhandeln

Registreringar av sjukfrånvaro beräknas enligt reglerna för Detaljhandelsavtalet. Reglerna innebär att karensperioden motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Under karensperioden betalas ingen sjuklön.

Om en försäkrad återinsjuknar inom fem dagar från och med den senaste sjukperioden ska ingen ny karensperiod skapas om ett fullt avdrag dragits första sjukdagen.

Det skapas maximalt 10 karensperioder på en 12-månadersperiod.

För att karensperioden ska beräknas korrekt krävs det att arbetsschemat har inställning för genomsnittlig veckoarbetstid för timmar och dagar under Personal - Arbetsscheman. Läs mer i avsnittet Arbetsscheman, kortläge. Om inställning för genomsnittlig veckoarbetstid saknas i arbetsschemat kan du läsa om hur du gör i avsnittet Hur beräknar jag karens för en anställd utan genomsnittlig veckoarbetstid?

Månadsavlönad detaljhandel

När en månadsavlönad blir sjuk görs beräkningen så här.

Karensperiod

Karensperioden motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Under karensperioden görs ett sjukavdrag enligt formeln: -GrundtimlönMånadsavlönad.

Sjukavdrag

Efter karensperioden görs sjukavdrag och sjuklön betalas ut enligt de tidigare reglerna för detajhandels avtal. Hur beräkningen görs på dessa lönearter styrs bland annat av om frånvaron gäller hel dag eller del av dag, hur många arbetsdagar det är i månaden eller om det gäller en heltids- eller deltidsanställd.

Exempel på hur karensperiod och sjukfrånvaro räknas fram för månadsavlönad

Dessa exempel gäller hur karensavdraget räknas fram när en månadsavlönad blir sjuk.

  • Anna är heltidsanställd och jobbar 38,25 timmar i genomsnitt per vecka.
  • Hennes karensperiod är 38,25 * 0,2 = 7,65 timmar
  • Månadslönen är 28 000 kr

Hennes arbetsschema ser ut så här:

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Ledig 7 tim 8 tim 7 tim 9 tim 7,25 tim Ledig

Timavlönad detaljhandeln

Karensperiod

Karensperioden och motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Under karensperioden får den anställde ingen timlön för motsvarande timmar. Efter karensperioden görs ett sjukavdrag på 100 procent och sjuklön betalas ut med 80 procent.

Sjukavdrag

Löneart: 6158 - Sjuk korttid dag 1-14, timavlönad, Detaljhandeln

Sjuklön

Löneart 6167 - Sjuklön dag 1-14, timavlönad, Detaljhandeln används och det innebär att den anställde inte får någon timlön för sjukfrånvaro.

Beräkningsformel: Timlönsjuk

Beräkning görs så här: Timlön * 0,8

Exempel på hur karensperiod räknas fram för timavlönad

Dessa exempel gäller hur karensavdraget räknas fram när en timavlönad blir sjuk.

  • Oskar jobbar heltid med genomsnittlig veckoarbetstid på 38,25 timmar.
  • Karensperioden motsvarar 20% av genomsnittlig veckoarbetstid. I Oskars fall är det 7,65 timmar
  • Timlön 185 kr
  • Månadens schemalagda tid är 143,75

Hans arbetsschema ser ut så här:

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Ledig 7 tim 8 tim 7 tim 9 tim 7,25 tim Ledig

Relaterade avsnitt