Skapa nytt arbetsschema

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

Alla anställda ska ha ett korrekt arbetsschema eftersom sysselsättningsgrad, arbetstid per månad, arbetstid per år med mera automatiskt beräknas utifrån arbetsschemat. Du bör därför skapa arbetsscheman för alla varianter av arbetstid som förekommer på ditt företag och sedan koppla till varje anställd.

Arbetsschema med schemalagd arbetstid används för anställda som har regelbunden arbetstid som följer ett fast arbetsschema. Denna typ av arbetsschema kan vara rullande i upp till tolv veckor och ha olika tider för olika veckor.

När det är svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider är det bättre att använda sig av ett arbetsschema med oregelbunden arbetstid.

Gör så här för att skapa ett nytt arbetsschema:

  1. Välj Personal - Arbetsscheman.
  2. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl+N för att skapa ett nytt schema.
  3. Ange benämning för arbetsschemat.
  4. Välj typ av arbetsschema. Läs mer i avsnitten Arbetsschema med schemalagd arbetstid och Arbetsschema med oregelbunden arbetstid.
  5. Välj om arbetsschemat ska anpassas enligt inställningar för helgdagar.

Valet Anpassa arbetsschemat enligt inställningar för helgdagar... ska inte vara markerat när du skapar scheman för personal som exempelvis arbetar skift, natt och helger. Detta fält visas endast om du har valt Schemalagd arbetstid under Typ av arbetsschema. Läs mer i avsnittet Helgdagar m m, företagsinställningar.

  1. Fyll uppgifter om arbetstid. Läs mer i avsnittet Arbetsscheman, kortläge om vad de olika valen innebär.
  2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman, kortläge
Arbetsscheman, listläge
Välj arbetsschema för anställd
Kopiera arbetsschema
Radera arbetsschema