Aktivera arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för anställd

Avsättning till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning kan tas ut som betald ledighet, pengar eller pensionspremieavsättning i den mån den tjänats in. Vem som har rätt till arbetstidsförkortning/arbetstidskonto, och vilka regler som gäller, styrs av kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln kan inte anslutas till arbetstidsförkortning.

Gör så här för att aktivera arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för anställd:

  1. Välj Personal - Anställda, fliken Anställning.
  2. Välj Arbetstidskonto eller Arbetstidsförkortning vid fältet Avsättningsprincip.
  3. Välj skiftesform.

När du har aktiverat arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för de anställda som avsättning ska göras för, väljer du Personal och klickar på Arbetstidskonto resp. Arbetstidsförkortning för att göra inställningar. Läs mer i avsnittet Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning.

Uttag av den avsättning som gjorts till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning görs med snabbvalet Tidbank i kalendariet. Läs mer i avsnittet Registrera komptid med snabbvalet Tidbank.

Relaterade avsnitt