Registrera komptid med snabbvalet Tidbank

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar eller ta en titt på filmen Registrera avvikelser och arbetad tid med kalendariet.

Gör så här för att registrera inarbetad eller uttagen komptid i kalendariet:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Tidbank under Snabbval.

Vad som visas i bilden beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om den anställde är arbetare eller tjänsteman och har fast månadslön eller timlön.

  1. Ange antal timmar under Spara till komp eller Uttag av komp.
  2. Registrera eventuellt uttag för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto.

Det utfällbara avsnittet Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto visas bara om den anställde är markerad som ansluten under Personal - Anställda, fliken Anställning. Läs mer i avsnittet Anställda, fliken Anställning.

Under Lönearter som kommer att skapas visas vilka lönearter som läggs in på lönebeskeden när du skapar en lönekörning för den aktuella perioden. Innan programmet ger förslag på lönearter måste du ange om komptiden är inarbetad och hur den ska räknas upp och om den är uttagen i tid eller pengar.

Om du vill byta ut eller lägga till lönearter i listan väljer du Koppla löneart till snabbvalstyp. I avsnittet Egna lönearter finns en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv i programmet.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt