Förteckning över beräkningsformler

Inställningar för beräkningsformler gör du under Lönearbete - Lönearter, fliken Grunduppgifter.

I fältet Beräkningsformel anges en formel för att räkna fram ett värde som ska visas antingen i fältet a-pris eller fältet Belopp på lönebeskedet. I formeln kan olika typer av variabler användas.

Användning av personvariabler

Personvariabler används för att lägga in ett individuellt värde i beräkningsformeln på en löneart. Exempel på personvariabler kan vara bonus, OB-ersättning eller skattepliktig milersättning där anställda har olika värden.

  • I anställningsregistret fliken Lön skapar du nya personvariabler och kopplar dem till en anställd.
  • I löneartsregistret på löneart 1172 - Bonus på fliken Grunduppgifter väljer du variabeln P1 i fältet Beräkningsformel. När du sedan använder lönearten för utbetalning av bonus hämtas värdet från respektive anställd.

Relaterade avsnitt