Förteckning över beräkningsformler

Inställningar för beräkningsformler gör du under Lönearbete - Lönearter, fliken Grunduppgifter.

I fältet Beräkningsformel anges en formel för att räkna fram ett värde som ska visas antingen i fältet a-pris eller fältet Belopp på lönebeskedet. I formeln kan olika typer av variabler användas.

Användning av personvariabler

Personvariabler används för att lägga in ett individuellt värde i beräkningsformeln på en löneart. Exempel på personvariabler kan vara bonus, OB-ersättning eller skattepliktig milersättning där anställda har olika värden.

I anställningsregistret fliken Lön skapar du nya personvariabler och kopplar dem till en anställd.

Du har exempelvis skapat en personvariabel P1 Bonus och lagt in värdet 500 kr på Anders Oleby.

På övriga anställda kan du använda samma personvariabel, men med andra värden.

I löneartsregistret på löneart 1172 - Bonus på fliken Grunduppgifter väljer du variabeln P1 i fältet Beräkningsformel

När du sedan använder lönearten för utbetalning av bonus hämtas värdet från respektive anställd.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.