Skapa egna lönearter

I Visma Lön 600 finns ett antal standardlönearter. Om du vill göra större förändringar måste du skapa egna lönearter.

I avsnittet Egna lönearter har vi sammanställt en lista över de vanligaste typerna av lönearter.

Det bästa sättet att skapa en egen löneart är att kopiera en standardlöneart och anpassa den efter företagets behov, men du kan även skapa en ny löneart utan att utgå från en befintlig.

Gör så här:

  1. Välj Lönearbete - Lönearter.
  2. Markera den löneart i listan som du vill kopiera och klicka på knappen Kopiera. Om du vill skapa en löneart utan att utgå från en befintlig klickar du istället på knappen Ny.

Det går inte att ändra typ när du skapar en löneart genom att kopiera en befintlig. Se därför till att den löneart som du kopierar har samma typ som den nya lönearten ska ha.

Alla inställningar utom namnet på lönearten följer med vid kopieringen. Siffran 1 läggs till det ursprungliga numret på lönearten.

En lista visas med rubriker för löneartstyper. Ett plustecken framför rubriken visar att det finns underrubriker. Klicka på knappen Fäll ut träd längst ner till vänster om du vill se alla underrubriker och välj vilken löneartstyp du vill skapa.

Alla lönearter har ett fyrsiffrigt nummer som ligger inom olika intervall beroende på vad det är för typ av löneart. Det finns inga standardlönearter med startnummer 19.., 29.., 39.. och 49.., utan de är reserverade för egna lönearter.

  1. Gå igenom inställningarna på flikarna Grunduppgifter, Övriga uppgifter och Egna inställningar och anpassa inställningarna till den nya lönearten.

Relaterade avsnitt

Egna lönearter
Lönearter
Lönearter, listläge
Lönearter, fliken Grunduppgifter