Ingångsvärden

Ingångsvärden används endast när du har flyttat över företagets lönehantering till Visma Lön under året. Om företaget är nystartat behöver du inte registrera några ingångsvärden.

Under Arkiv - Inställningar - Ingångsvärden lägger du in de uppgifter som finns registrerade i företagets tidigare lönehantering under året och som ska vara med i fortsatta beräkningar i Visma Lön. Titta gärna på filmen Ingångsvärden i Visma Lön.

Under Ingångsvärdesdatum anger du den senaste löneutbetalningens till och med-datum i löneperioden. Om den senaste lönen exempelvis betalades ut 20XX-05-24 och löneperioden omfattar 20XX-05-01--20XX-05-31 så ska du ange 20XX-05-31 som ingångsvärdesdatum.

Markera den anställde under Anställda och lägg in uppgifterna på respektive flik.

Relaterade avsnitt