Arbetsschema med schemalagd arbetstid

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

Val av arbetsschema är en obligatorisk inställning i anställningsregistret. Läs mer i avsnittet Välj arbetsschema för anställd.

Arbetsschema med inställningen Schemalagd arbetstid används för anställda som har regelbunden arbetstid som följer ett fast arbetsschema. Denna typ av arbetsschema kan vara rullande i upp till tolv veckor och ha olika tider för olika veckor.

I de fall då det är svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider är det bättre att använda arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Läs mer i avsnittet Arbetsschema med oregelbunden arbetstid.

Relaterade avsnitt

Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Arbetsschema med oregelbunden arbetstid