Arbetsschema med oregelbunden arbetstid

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

Val av arbetsschema är en obligatorisk inställning i anställningsregistret. Läs mer i avsnittet Välj arbetsschema för anställd.

För anställda som inte har någon fast arbetstid, t ex behovsinkallad personal, kan du använda den typ av arbetsschema som kallas Oregelbunden arbetstid. I ett nytt företag finns två exempel på denna typ av schema, Oregelbunden arbetstid och Oregelbunden arbetstid (40 timmar /vecka).

Oregelbunden arbetstid

Arbetsschemat Oregelbunden arbetstid använder du för anställda som inte har någon fast arbetstid, och för vilka du inte heller kan uppskatta en genomsnittlig arbetstid.

I detta arbetsschema är fälten för genomsnittliga arbetstider tomma. Om du vill registrera frånvaro på en anställd som har detta schema, måste du först i kalendariet eller i aktuellt snabbval ange hur många timmar den anställde skulle ha arbetat den aktuella dagen.

Under Lönearbete - Kalendarium markerar du den aktuella dagen och väljer knappen Ändra arbetstid för att ange arbetstiden på en viss dag. Därefter kan du välja registrering av frånvaro med hjälp av snabbvalen i kalendariet. Du kan även via respektive snabbval från lönekörningen eller från kalendariet göra ändringen via knappen Ändra arbetstid. Läs mer i avsnittet Ändra arbetstid för en dag.

För denna typ av arbetsschema registrerar du ingen exakt arbetstid per dag, utan ett genomsnitt per vecka. För att kunna använda snabbvalen så måste fälten Genomsnittlig veckoarbetstid, timmar, Genomsnittlig veckoarbetstid, dagar och Veckoarbetstid vid heltid, timmar vara ifyllda för respektive arbetsschema med oregelbunden arbetstid under Personal - Arbetsscheman. Uppgifterna används vid beräkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, som i sin tur används för beräkning av vissa lönearter och snabbval.

Oregelbunden arbetstid (40 timmar/vecka)

Oregelbunden arbetstid (40 timmar /vecka) används då en anställd inte har någon fast arbetstid, men det går att uppskatta en genomsnittlig arbetstid.

I det arbetsschema som finns som standard är den genomsnittliga arbetstiden 40 timmar, men du kan skapa egna arbetsscheman av typen Oregelbunden arbetstid med andra genomsnittliga arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden används som beräkningsunderlag i en mängd lönearter som exempelvis sjukavdrag, sjuklön och övertid.

Under Lönearbete - Kalendarium väljer du knappen Ändra arbetstid för att ange den faktiska arbetstiden på en viss dag. Du kan även via respektive snabbval från lönekörningen eller från kalendariet göra ändringen via knappen Ändra arbetstid. Läs mer i avsnittet Ändra arbetstid för en dag.

För denna typ av arbetsschema registrerar du ingen exakt arbetstid per dag, utan ett genomsnitt per vecka. För att kunna använda snabbvalen så måste fälten Genomsnittlig veckoarbetstid, timmar, Genomsnittlig veckoarbetstid, dagar och Veckoarbetstid vid heltid, timmar vara ifyllda för respektive arbetsschema med oregelbunden arbetstid under Personal - Arbetsscheman. Uppgifterna används vid beräkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad, som i sin tur används för beräkning av vissa lönearter och snabbval.

Relaterade avsnitt

Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Arbetsschema med schemalagd arbetstid
Ändra arbetstid för en dag