Testa redovisningsfil med hjälp av XML-schema

Välj XML-schema för test av fil

Du kan testa din fil med ett XML-schema med hjälp av nedanstående filer. Det är olika filer beroende på om din fil innehåller projekt och/eller resultatenheter.

Standardschema

Standardschema med extra kontroller om du arbetar med projekt

Standardschema med extra kontroller om du arbetar med resultatenheter

Standardschema med extra kontroller om du arbetar med både projekt och resultatenheter

Testa filen med hjälp av Notepad ++

För att testa filerna kan du använda Notepad ++ med tillägget XML Tools.

Gör så här för att installera:

 1. Installera Notepad++ här.
 2. Starta Notepad++.
 3. Välj Tillägg - Plugins Admin.
 4. Markera XML Tools i listan.
 5. Klicka på Install uppe till höger.
 6. Klicka på Ja i dialogrutan.

XML Tools installeras och Notepad ++ startas om.

 1. Öppna filen som du vill testa.
 2. Välj Tillägg - XML Tools - Validate now (eller använd kortkommandot: Ctrl+Alt+Shift+M).
 3. Markera schemafilen du vill använda för att jämföra.
 4. Klicka på Öppna.
 5. Klicka på OK och invänta resultat.

I avsnittet Testa fil för import till Visma Lön 600 kan du läsa om hur du testar att läsa in filen i Visma Lön 600.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.