Importera utläggsregistreringar eller tidsredovisningar

Så här gör du import av tidsredovisningar eller utläggsregistreringar från annat system till Visma Lön 600. Läs mer om vilket format filen ska ha i avsnittet Filformat för fil som används vid import.

Om du arbetar med utläggsregistreringar i Visma Utlägg hämtas de automatiskt till Visma Lön 600 och behöver inte importeras enligt denna instruktion. Läs mer i avsnittet Importera utlägg från Visma Utlägg.

Läs mer i avsnittet Testa fil för import till Visma Lön 600 om du vill prova att göra en import av till Övningsbolaget innan du gör en import till ditt företag i Visma Lön.

Om du arbetar via Visma Advisor kan du exportera löneunderlag därifrån med Visma Advisor Löneunderlag för att sedan importera filen till Visma Lön. Läs mer i avsnitt Exportera löneunderlag till Visma Lön i hjälpen för Visma Advisor.

Om du ska göra import från Visma Tid Smart kan du läsa mer i avsnittet Koppling till Visma Lön i hjälpen för Visma Tid Pro om vilka inställningar som ska göras innan importen.

Relaterade avsnitt