Hämta testfiler för import av tidsredovisning

Här kan du hämta två olika typer av testfiler, en som endast innehåller information som är nödvändig för importen och en där alla fälten finns med. Båda filerna går att importera i Övningsbolaget i Visma Lön 600.

Gör så här för att läsa in importfilen:

  1. Om du har arbetat i Övningsbolaget tidigare kan du återställa det via Arkiv - Uppdatera - Återställ övningsbolaget.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Integrationer.
  3. Markera Använder TLU-fil för import av tider och utlägg.
  4. Ange sökväg till din importfil.
  5. Skapa en lönekörning med avvikelseperiod 21-03-01--21-03-31. Läs mer i avsnittet Skapa lönekörning.

Relaterade avsnitt