Filformat för fil som används vid import

Här beskriver vi format för fil som används vid import av tidsredovisningar eller utläggsregistreringar från annat program till Visma Lön 600.

Relaterade avsnitt