Vad kan registreras i Visma Lön Anställd?

Följande händelser kan registreras i Visma Lön Anställd:

 • Arbetad tid
 • Övertid i pengar
 • Övertid i komp
 • Kompledig
 • Sjuk
 • 10 dagars ledighet vid barns födelse
 • Föräldraledig
 • Vård av barn
 • Tjänstledig
 • Uttag arbetstidsförkortning
 • Övrig frånvaro

All registrering görs i kalendern. Läs mer i avsnitten Kalender och Registrera tid.

Om det behövs kan löneadministratören enkelt skapa egna frånvarotyper. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera typ av frånvaro.