Mallar för checklistor

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.

På sidan Administration - Mallar för checklistor skapar och hanterar du mallar för de checklistor och kontrollfrågor som du vill ska användas för dina kunder. Du kan skapa mallen och basera den på förberedda kontrollfrågor för alla företagstyper eller på en befintlig kunds uppsättning. När du har skapat en mall anger du vilka kontrollfrågor du vill ha med och vilka kunder du vill koppla till mallen.

Relaterade avsnitt