Deklarationsunderlag för fysiska personer

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag hittar du allt du behöver för att få fram ett korrekt underlag till deklarationen.

Inbyggd deklarationskontroll

Du kan närsomhelst kontrollera din deklaration efter vanliga fel eller brister genom att klicka på knappen Deklarationskontroll .
Om kontrollen upptäcker något, visas de antingen som fel eller varningar tillsammans med en förklaring. Genom att klicka på Gå till kontroll kan du gå direkt till underlaget för att komplettera, uppdatera eller rätta till felet.
Deklarationskontrollen når du från sidorna Skatteberäkning, Årsredovisning och Deklarationsblanketter. Den kommer också köras automatiskt när du öppnar sidan Inlämning.

Underlag INK1

Här fyller du i privata uppgifter gällande inkomst av tjänst och kapital, samt fastighetsskatt/avgift och skattereduktioner. På sidan Grunduppgifter fyller du även i kommunalskatt, kyrkoavgift och begravningsavgift. Läs mer i avsnittet Underlag INK1.

Under Skatteberäkning - Underlag INK1 - Grunduppgifter kan du ladda upp de förtryckta filerna Inkomstdeklaration (INK1), Specifikation till inkomstdeklaration samt Preliminär skatteuträkning från Skatteverket. De kommer då automatiskt fylla i dina förtryckta uppgifter under de olika sidorna och delarna under Underlag INK1.

Notera att viss information inte är möjlig att hämta och behöver kompletteras manuellt. Detta gäller:

  • Kommunalskatt
  • Begravningsavgift
  • Kyrkoavgift
  • Inbetald preliminärskatt (på sidan Kvarskatt/Överskott)
  • Avgift till arbetslöshetskassa (A-kassa)

Då vissa fält på inkomstdeklarationen är uppdelat i flera underfält i programmet, har vi valt att överföra beloppet till det vanligaste fältet. Det är extra viktigt att justera fältet Summa lön, förmåner, sjukpenning m m (1.1) om beloppet även består av sjukpenning, a-kassa eller inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning.

Ett sätt att felsöka differenser och upptäcka eventuella fel i skatteuträkningen är att lägga in samma värden i Skatteverkets tjänst Räkna ut din skatt.

Den förtryckta inkomstdeklarationen finns på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Du hittar inkomstdeklarationen som en PDF på sidan Skatter och deklarationer. Tänk på att du som deklarationsombud också kan logga in och ladda ner inkomstdeklarationen.

Observera att den förtryckta deklarationen inte finns tillgänglig förrän en bit in i mars.

Om du får ett felmeddelande när du försöker ladda upp din förtryckta INK1 från Skatteverket, se avsnittet Jag får ett felmeddelande när jag försöker ladda upp den förtryckta deklarationen?.

Enskild firma

Under den här fliken har du möjlighet att göra korrigeringar av resultatet enligt skattemässiga regler. Här fyller du också i underlag för räntefördelning och expansionsfond samt väljer alternativ för resultatplanering. Läs mer i avsnittet Enskild firma.

Deklarationsbilagor

Under Deklarationsbilagor kan du skapa deklarationsbilagor som överför uppgifter till fliken Enskild firma och Underlag INK1. Läs mer i avsnittet Deklarationsbilagor.

Skatteuträkning

Här visas den slutliga skatten och uträkningen som leder fram till denna. Värdena i det här avsnittet baseras på de val som gjorts och de värden som fyllts i under de båda föregående flikarna. Läs mer i avsnittet Skatteuträkning.

Relaterade avsnitt