Underskrifter

Vill du hålla koll så att du inte missar några viktiga deadlines? Kolla avsnittet Vilka datum är viktiga för årsredovisningen?

Signeringen av årsredovisningen görs under Årsavslut - Årsredovisning - Underskrifter. En årsredovisning ska undertecknas av företagets VD och samtliga styrelsemedlemmar, samt av företagets revisor/revisorer om sådana finns.

Hur vet jag vem som har vilken roll i bolaget?

I bolagets registreringsbevis eller när du är inloggad på Mina sidor på Bolagsverket kan du se:

 • Alla personer som är registrerade i bolaget och vilken roll de har
 • Verklig huvudman
 • Firmatecknare
 1. För att hämta namnen på styrelseledamöterna och revisorerna från Bolagsverket, klicka Hämta uppgifter. Detta kommer att automatiskt fylla i namnen och deras roller från vad som finns angivet hos Bolagsverket. Uppgifterna läggs till på denna sida samt på sidan Årsstämmoprotokoll - Underlag.
 2. Uppdatera den hämtade informationen om det behövs. Klicka på plustecknet för att lägga till ytterligare en underskrift, eller på minustecknet för att ta bort en underskrift. Ett datum för varje underskrift måste läggas till.

För företag i likvidation väljer du Likvidator eller Likvidatorssuppleant i listan Roll.

 1. Avsnittet Revisorspåteckning ska undertecknas av revisorn. Ange datum för när revisionsberättelsen lämnades och välj sedan Personval eller Byråval.
 • Personval används om du har utsett en eller flera enskilda personer som revisorer.
 • Byråval används du om du har utsett en revisionsbyrå.  Då ska även byråns namn anges.
 1. Lägg till revisorns namn, om det finns någon. Om det finns tillgängligt, kommer revisorns namn hämtas automatiskt när du klickar på knappen Hämta uppgifter. Välj personens roll via listpilen till höger om fältet för- och efternamn.

Klicka på plustecknet för att lägga till ytterligare en underskrift, eller på minustecknet för att ta bort en underskrift. Har du valt Byråval och lägger upp flera revisorer, ska en av dem markeras som Huvudansvarig revisor (uppgiften används vid digital inlämning av årsredovisning).

 1. Om revisionsberättelsen lämnas med modifierade uttalanden, väljer du också Text vid modifierad revisionsberättelse.

Observera att revisorn måste ha en programvara som stödjer digital inlämning av revisionsberättelsen. Detta för att den ska kunna lämnas in som separat fil, om du skickar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

 1. Klarmarkera dokumentet genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster.
 2. Återgå till årsredovisningen genom att välja Förhandsgranska nederst till höger.

Om kryssrutan Skriv ut Underskrifter på en egen sida är markerad, infogas en sidbrytning före underskrifterna. Om den är avmarkerad kommer underskrifterna tillsammans med noterna.

Du kan underlätta hanteringen av signaturer genom att signera digitalt. Läs mer i avsnittet Digital signering.

Relaterade avsnitt