Automatiska kontroller

När kontrollerna har körts visas detaljerade resultat under Transaktionsanalys - Kontrollresultat. Resultatet visas också i kolumnen Automatiska kontroller på översikten av sidorna Balansavstämning och Resultatanalys.

För att ändra en kontrolls inställningar, eller för att skapa en egen, gå till Transaktionsanalys och välj Kontrollinställningar. Läs mer i Kontrollinställningar.

En röd symbol visar att kontrollen hittat något. Klicka på kontrollen för att få mer detaljerad information.

En orange symbol visar att kontrollen inte kunnat köras. Ett exempel på detta är att kontrollen ska jämföra med tidigare perioder, men att det inte finns några tidigare perioder importerade till Visma Skatt & Bokslut Pro.

En grön symbol visar att kontrollen har körts, men att ingen avvikelse hittades.

Avvikande kontrollresultat kan klarmarkeras via knappen Klarmarkera kontroll. När du klarmarkerar ett kontrollresultat ändrar ikonen utseende och blir grå med en grön bock i nedre högra hörnet.

Ett resultat behöver bara klarmarkeras en gång vilket innebär att om du exempelvis klarmarkerar ett resultat på ett konto i balansavstämningen, så blir samma resultat även klarmarkerat i delen Transaktionsanalys.

Om det sker en förändring som påverkar kontrollresultatet efter att det klarmarkerats, så försvinner klarmarkeringen och ikonen ändrar utseende för att indikera att resultatet måste uppdateras.

Uppdatera kontroller

Om datan i Visma Skatt & Bokslut Pro har ändrats sedan senaste gången kontrollerna kördes, antingen via en ny import från Visma eEkonomi eller en SIE4-fil, eller från att det skapats bokslutsverifikationer, behöver kontrollerna köras igen. Detta visas genom en uppdatera-symbol i statuskolumnen, och genom att namnet på kontrollen blir grått. Detta händer även om inställningarna för en kontroll har ändrats. När kontrollerna körts igen och resultaten har uppdaterats ändras symbolerna till de aktuella.

Symbolen visas också i rutan som öppnas när du klickar i kolumnen Automatiska kontroller på översikten av sidorna Balansavstämning och Resultatanalys.

Om en period är låst körs inte kontrollerna för den perioden, så resultaten av kontrollerna är oförändrade.

Kommentarer

Det är möjligt att lägga till kommentarer till kontrollresultat genom att välja kommentarsikonen uppe till höger i fönstret. Kommentarer som lägg till i kontrollresultat i Automatiska kontroller sparas tillsammans med kontrollresultatet och inte på kontonivå.

Skriv ut kontrollresultat

Klicka på knappen Ladda ner PDF, som du hittar längst ner i fönstret, för att generera och ladda ner ett PDF-dokument av ett kontrollresultat. Resultatet visas i form av en lista, med alla rader ihopfällda.

Vill du istället skriva ut resultatet med alla rader expanderade klickar du på pilen bredvid knappen Ladda ner PDF och väljer Ladda ner detaljerad PDF. Lägg dock märke till att inte alla kontrolltyper producerar resultat som kan expanderas.

Det är också möjligt att välja vilka rader som ska inkluderas i utskriften genom att slå på Aktivera urval och sedan markera kryssrutorna för de rader som du vill ska ingå. Urval kan aktiveras för både utskrift i form av lista och detaljerad utskrift.

För att lägga till kommentarer som lagts till för kontrollresultat i utskriften klickar du på pilen bredvid knappen Ladda ner PDF längst ner på sidan och väljer ett av följande två alternativ: Ladda ner PDF med kommentarer eller Ladda ner detaljerad PDF med kommentarer. Kommentarerna läggs till på den sista sidan i PDF-dokumentet.

Relaterade avsnitt