Kör automatiska kontroller

De automatiska kontrollerna i Visma Skatt & Bokslut Pro kan köras från sidan Transaktionsanalys. Resultatet av kontrollerna visas i översikten och på bilagorna i vyn Balansavstämning och i översikten i vyn Resultatanalys, samt även under Transaktionsanalys.

Visma Skatt & Bokslut Pro har ett antal standardkontroller. Dessa kan inte ändras eller tas bort. De kan dock inaktiveras. Du kan även skapa egna kontroller. Läs mer i Kontrollinställningar.

Relaterade avsnitt