Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Skatteprogram

 Version 2023.0   Maj 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Lagkrav

Ny årgång 2023/2024

Den nya årgången 2023 hanterar räkenskapsår som slutar under år 2023.

Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2023-04-30, 2023-06-30 och 2023-08-31. För dessa perioder är deklarationsblanketterna fastställda och s k SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska personer och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (räkenskapsåret slutar 2023-12-31) finns i version 2023.0 enbart preliminära deklarationsblanketter och dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket. Det går givetvis att förbereda deklarationen för 2023 även för dessa företag/personer.

Lagkrav

Uppdaterade beräkningar för år 2024

Procentsatser och skiktgränser är för år 2024 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler.