Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2021.1 - november 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2021-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2021 fastställda. I tidigare version var blanketterna klara för period 1-3. Nu är även beskattningsperiod 4 fastställd.

För juridiska personer är det viktigt att du anger rätt räkenskapsår i grunduppgifterna då detta styr vilken blankettuppsättning som används i programmet.

En juridisk person har i detta fall en typ av blankettuppsättning för 2021 P1-P3 och en annan för 2021 P4.

Förändringar av blanketter i period 2021-P4:

INK1

Blanketten har fått en nytt fält (4.5) för skattereduktion för installation av grön teknik. Inmatning görs på sidan Skatteinställningar, reduktioner m m.

K2

Avsnittet har fått en ny utformning. Avsnitt J ska från och med inkomståret 2021 enbart användas av den som behöver lämna en inkomstdeklaration, har ett bostadsuppskov och ska lämna en årlig uppgift om sin ersättningsbostad inom EES-området. Den som inte behöver deklarera ska lämna uppgiften i den nya blanketten SU2 Särskilda uppgifter – Ersättningsbostad utomlands.

K5/K6/K8 och K9

Mindre textjusteringar samt att vår egna uppgift om tvångsförsäljning (grönt avsnitt) har fått en egen kryssruta på blanketterna K5 och K6.

K10, K10a, K12

En ny kryssruta - Företaget är ett utländsk företag har lagts till. Den påverkar i princip endast vad som får kontrolleras i SRU-filen. Tidigare kunde du via höger muspekare markera om företaget är utländskt. Samma tillägg är gjord på blankett N3A.

N3A

En ny punkt (83a) Tillgodoförd expansionsfondsskatt enligt övergångsbestämmelser, 1,4 % av kvarvarande expansionsfond vid beskattningsårets ingång (kvarvarande fond deklaration 2021) har lagts till. Fältet beräknas automatiskt.

N9

Blankett N9 (begränsning av ränteavdrag) har fått ett nytt utseende och innehåller ett antal nya fält.

Ny blankett SU2 (Särskild uppgift 1 - Ersättningsbostad utomlands)

Om du har uppskov med beskattning av vinst från en tidigare bostadsförsäljning och en ersättningsbostad i ett annat EES-land än Sverige ska du lämna uppgifter om bostaden årligen. Du ska lämna uppgifter så länge som du har någon del av uppskovsbeloppet kvar.

Lämna uppgifter på den här blanketten om du inte behöver lämna en inkomstdeklaration i Sverige för år 2021. Blanketten ska ha kommit in till Skatteverket, adressen på första sidan, senast den 2 maj 2022.

Du hittar blanketten under Anmälan-Ansökan.

Deklarationskontroller uppdaterade

Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till.

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version av programmet, kommer meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen.

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 4 (2021).

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Skatteberäkningar för år 2022

Skatteberäkningar för år 2022 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda basbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Nedanstående ändringar är införda i version 2021.1 även om inte alla är beslutade.

  • Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
  • Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomst
  • Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
  • Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.