Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Skatteprogram

 Version 2023.1   November 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Lagkrav

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2023-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2023 fastställda. I tidigare version var blanketterna klara för period 1-3. Nu är även beskattningsperiod 4 fastställd.

För juridiska personer är det viktigt att du anger rätt räkenskapsår i grunduppgifterna då detta styr vilken blankettuppsättning som används i programmet.

En juridisk person har i detta fall en typ av blankettuppsättning för 2023P1-P3 och en annan för 2023 P4.

Förändringar av blanketter i period 2023-P4:

I år är det väldigt få blankettändringar. De som fått mindre ändringar är:

 • INK1
 • K2
 • K12
 • SU2

Övriga blanketter som uppdaterats:

 • 4620 (Företagsregistrering)
 • 4639 (Ändringsanmälan)
 • 4805 (Förenklad arbetsgivardeklaration)
 • 6891 (Omprövning)
 • 2600 (Individuellt anstånd)

Deklarationskontroller uppdaterade

Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till.

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version av programmet, kommer meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen.

Lagkrav

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 4 (2023).

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Två saker att tänka på:

 • SRU-inlämningen till Skatteverket öppnar 2024-01-08, men filerna går att skapa innan dess.
 • Själva SRU-filen måste alltid skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Lagkrav

Skatteberäkningar för år 2024

Skatteberäkningar för år 2024 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda basbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Nedanstående ändringar är införda i version 2023.1 även om inte alla är beslutade.

 • Jobbskatteavdraget förstärks för alla
 • Åldersgränsen för jobbskatteavdragen höjs från 65 till 66 år
 • Det särskilda grundavdraget förstärks
 • Taket för ROT och RUT separeras tillfälligt och höjs till 75 000 för ROT
 • Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig skatt

Buggfix

Rättat fel ang särskilt grundavdrag i preliminärdeklaration 4314

I version 2023.0 fanns ett fel där det särskilda grundavdraget inte beräknades korrekt på pensionsinkomster i preliminärdeklarationen (4314). Pensionsinkomsten som matades in på blanketten kom inte med i grundavdragsberäkningen.

Detta är nu åtgärdat i version 2023.1