Visma Skatteprogram

Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2019.0 - maj 2019

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Senaste versionen av Visma Skatteprogram installerar du enklast via meddelande om ny version som du får när du startar programmet. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Ny årgång 2019/2020

Den nya årgången 2019 hanterar räkenskapsår som slutar under år 2019.

Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2019-04-30, 2019-06-30 och 2019-08-31.

För beskattningsperiod 1-3 är deklarationsblanketterna fastställda och s k SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska personer och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (räkenskapsåret slutar 2019-12-31) finns i version 2019.0 enbart preliminära deklarationsblanketter och dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket. Det går givetvis att förbereda deklarationen för 2019 även för dessa företag/personer.

Nya regler för aktiebolag om räkenskapsår startar efter 2018-12-31

För räkenskapsår som startar efter 2018-12-31 finns tre nya regler som påverkar.

  • Bolagsskatten sänks till 21,4%
  • Vid beräkning av schablonintäkt på ingående periodiseringsfond ska inte längre statslåneräntan (SLR) multipliceras med 0,72, utan hela SLR ska användas
  • Vid återföring av periodiseringsfond ska ett skattemässigt tillägg på 3% beräknas på årets återföringsbelopp. Programmet beräknar detta tillägg när blanketten Periodiseringsfond är kopplad till INK2. Programmet kommer då automatiskt ange tillägget som en inkomstpost vid fält 4.6e på blankett INK2S. Själva tillägget behöver inte bokföras, utan påverkar enbart storleken på årets beräknade bolagsskatt.

Skatteförslag år 2019

Skatteförslag från regeringen samt M+KD budgeten som avses gälla enbart delar av år 2019 och som i huvudsak slutligt presenterats under våren 2019, har enbart i något undantagsfall tagits med i denna version av programmet.

  • Avskaffad särskild löneskatt (6,15%) from 2019-07-01
  • Höjt tak för rut-avdrag – alla personer har från 2019 taket 50 000 kr
  • Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Uppdaterade beräkningar för år 2020

Procentsatser och skiktgränser är för år 2020 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler.

Övrigt

Ett beräkningsfel på blankett K6 har justerats i denna version. Läs mer i avsnittet Kända fel.

Bilagan Årets periodiseringsfond/skatt skapas automatiskt vid ny skattfil som gäller aktiebolag.

Justering vid nedsättning av egenavgifter då allmän löneavgift inte kan räknas av.

Förändring i uppdatering av aktiekurser from 2019-10-01

I Visma skatteprogram finns en funktion för att uppdatera aktie- och fondkurser via internet.

Avtalsförändringar med Stockholmsbörsen och kursleverantören SIX Financial har medfört att Visma Spcs behöver göra vissa förändringar från och med 2019-10-01.

Följande ändringar kommer att ske i uppdateringen av aktiekurser:

  • Dagens slutkurser för aktier kommer att vara tillgängliga först efter 24:00
  • Stockholmsbörsens "interna listtyper" Large Cap, Mid Cap och Small Cap kommer inte vara uppdelade, utan benämnas som Stockholmsbörsen.
  • Namnsättningen på aktierna kommer i viss mån att förändras utifrån den data vi får från leverantören SIX Financial.

Intresserad av portföljverktyg eller bättre kursuppdatering?

Är du ute efter ett modernt portföljverktyg kan vi varmt rekommendera någon av depåtjänsterna på webben (t ex Avanza eller Nordnet). De flesta depåtjänsterna erbjuder gratis uppdatering av börskurser i realtid och du får samtidigt en bra integrerad tjänst mellan depån och dina faktiska aktiehändelser.

Vi på Visma Spcs vill vara tydliga med att det inte finns några planer på att utöka aktiehanteraren i Visma Skatt utöver funktionaliteten som finns idag.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...