Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2019.2 - januari 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Öppningstider för elektronisk inlämning till Skatteverket

Inkomstdeklaration för beskattningsperiod 4 (2019-P4)

 • Filöverföringstjänsten (SRU) öppnade 2020-01-07.
 • Filöverföringstjänsten (SRU) för Inkomstdeklaration 1 (INK1) öppnar prel 2020-03-13.
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 1 (INK1) samt signeringstjänst för filöverförd INK1 öppnar 2020-03-17.
 • E-tjänsten för Inkomstdeklaration 2 (INK2) för P4 öppnar 2020-02-03.

Byråanstånd

 • Elektronisk redovisning av byråanstånd öppnar 2020-02-10.

Skatteverket har inte stöd för att lämna in INK1 via SRU förrän prel 2020-03-13. Skickar du in en SRU-fil som innehåller INK1 före detta datum kommer du att få felmeddelande i filöverföringstjänsten. Du kan välja att inte ta med INK1 i SRU-filen genom markering på sidan Grunduppgifter.

Nya utgåvor av preliminär inkomstdeklaration

Följande blanketter för preliminärdeklarationer finns i uppdaterad utgåva för beskattningsår 2020:

 • Blankett 4301 (Jämkning skolungdom)
 • Blankett 4302 (Ansökan – Ändrad beräkning skatteavdrag)
 • Blankett 4313 (Preliminär inkomstdeklaration 2)
 • Blankett 4314 (Preliminär inkomstdeklaration 1)

Om du har skapat preliminära inkomstdeklarationer för år 2020 i version 2019.1 och ännu inte skickat in dem till Skatteverket, bör du kontrollera dessa blanketter innan du skriver ut dem.

Skatteberäkningar för år 2020

I version 2019.1 anpassade vi skatteberäkningarna för år 2020 när det gäller avskaffandet av den övre skiktgränsen (värnskatten) samt sänkt skatt för personer över 65 år (via det särskilda grundavdraget).

I version 2019.2 har vi även justerat takbeloppet för uppskovsbelopp vid avyttring av bostad som görs efter 2020-06-30. Det så kallade takbeloppet (3 000 000 kronor) återförs på avyttringar som görs efter detta datum.

På avyttringar som gjordes före 2016-06-21 fanns tidigare ett takbelopp på 1 450 000 kronor. Detta takbelopp slopades på avyttringar som sker under perioden 21 juni 2016 till 30 juni 2020.

Övriga uppdaterade belopp och värden

 • Kommunalskattesatser för inkomstår 2020.
 • Bilagan Lager i jordbruk har nya värden.
 • Genomsnittliga statslåneräntan för 2019 blev 0,03 procent.
 • Statslåneräntan vid utgången av november 2019 blev -0,09 procent.
 • Slutkurser för aktier 2019-12-31 är inlagda i aktiehanteraren.
 • Nybilsprislista för tillverkningsår 2020.
 • Utlandstraktamenten 2020 för ökade levnadskostnader.
 • Konsumentverkets siffror för hushållskostnader är uppdaterade i kalkylen Budget.
 • Inkomstprisbasbeloppet för år 2020 är fastställt till 66 800 kronor.
 • Nedsättning av egenavgifter i sjukförsäkringen 2020.
 • Blanketten för byråanstånd (SKV 2604) har uppdaterats. Nytt för i år är att om du skickar du in ansökan vi filöverföringtjänsten (SRU-fil) så behöver du längre uppge anståndskontor. Alla inlämningar hanteras som kontorskod 143.
 • Informationsbanken har uppdaterats med kända uppgifter fram till januari 2020.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.