Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Skatteprogram

 Version 2022.11   December 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Lagkrav

Tillagt i version 2022.11 - Nya åldersgränser i pensionssystemet

Från inkomstår 2023 höjs pensionsåldern från 65 år till 66 år vilket påverkar ett antal beräkningar inne i skatteprogrammet. Det gäller:

  • Åldern när det förhöjda grundavdraget ska ges till pensionärer
  • Storleken på schablonavdraget för egenavgifter (25, 20 eller 10)
  • Åldern för när enbart ålderspensionsavgift ska betalas när man gjort helt uttag av hel ålderspension
  • Åldern när man förlorar rätten till avdraget på egenavgifter med 7,5 %.

Det s.k. utökade jobbskatteavdraget påverkas inte av denna ändring då det gäller för personer födda 1957 och framåt (65+).

Lagkrav

Deklarationsblanketter för beskattningsperiod 2022-P4

Nu är alla deklarationsblanketter för beskattningsår 2022 fastställda. I tidigare version var blanketterna klara för period 1-3. Nu är även beskattningsperiod 4 fastställd.

För juridiska personer är det viktigt att du anger rätt räkenskapsår i grunduppgifterna då detta styr vilken blankettuppsättning som används i programmet.

En juridisk person har i detta fall en typ av blankettuppsättning för 2022 P1-P3 och en annan för 2022 P4.

Förändringar av blanketter i period 2022-P4:

INK1

Blanketten har fått en nytt fält (4.5) för skattereduktion för inventarieköp år 2021. Inmatning görs på sidan Skattereduktioner.

Fälten för halv fastighetsavgift är borttagna då de inte längre gäller.

INK2

Blanketten har fått en nytt fält (1.3) för underlag för riskskatt för kreditinstitut. Nya fält finns även för skattereduktion för inventarieköp under år 2021 samt förnybar el. Inmatning görs på sidan Skatteinställningar, reduktioner m m.

Fälten för halv fastighetsavgift är borttagna då de inte längre gäller.

INK3/INK4

Fälten för halv fastighetsavgift är borttagna då de inte längre gäller.

K2/K5/K6/K8 och K9

Mindre textjusteringar samt att du vid slutligt uppskov ska ange din egen del för ersättningsbostaden. Tidigare angav du inköpspris för hela ersättningsbostaden som kvoterades utifrån ägd andel.

N3A

Fältet (83a) Tillgodoförd expansionsfondsskatt har tagits bort.

Lagkrav

Deklarationskontroller uppdaterade

Till denna version har deklarationskontrollerna anpassats till de fastställda deklarationsblanketterna. Ett antal nya kontroller har även lagts till.

Deklarationskontroll

Förbättring

Överföringskontroll till de nya blanketterna

När du i den här versionen av programmet öppnar en deklarationsfil som sparats i tidigare version gör programmet en noggrann kontroll av de uppgifter som överförs till de nya deklarationsblanketterna för beskattningsperiod 4.

Om det i något fall inte gått att överföra uppgifter från blanketterna som skapats i en tidigare version av programmet, kommer meddelande om detta att finnas i överföringskontrollen.

Överföringskontroll

Lagkrav

SRU-filer till Skatteverket för beskattningsperiod 4

Funktionen för SRU-export i programmet kan nu användas för juridiska personer som har räkenskapsår som tillhör beskattningsperiod 4 (2022).

När du är klar med en deklaration i skatteprogrammet och den är färdig att lämnas in till Skatteverket, kan du skapa en SRU-fil för den aktuella deklarationen. Du ska alltså inte stänga deklarationsfilen, utan deklarationsfilen måste vara öppen för att kunna skapa SRU-filen.

Tänk på att själva SRU-filen alltid måste skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Skapa SRU-filer

Exportera SRU-filer

Lagkrav

Skatteberäkningar för år 2023

Skatteberäkningar för år 2023 för fysiska personer är uppdaterade med fastställda basbelopp och skiktgränser enligt gällande lag. Nedanstående ändringar är införda i version 2022.1 även om inte alla är beslutade.

  • Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

  • Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

  • Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år

Reseavdrag

Skattereduktion för installation av grön teknik

Förbättring

Sidan för skatteinställningar och reduktioner delas upp i två

För fysiska personer finns en sida för skatteinställningar och reduktioner. Sidan innehåller flera olika uppgifter och är idag svår att följa. Från denna version har vi delat upp sidan och brutet ut alla delar som berör skattereduktioner till en egen sida.

Skattereduktioner

Lagkrav

Räntan på kvarskatt och anstånds höjs från 1 november

Den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25 procent till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.