Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Nyheter i Visma Skatteprogram

 Version 2024.0   Maj 2024

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Lagkrav

Ny årgång 2024/2025

Den nya årgången 2024 hanterar räkenskapsår som slutar under år 2024.

Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2024-04-30, 2024-06-30 och 2024-08-31.

För beskattningsperiod 1-3 är deklarationsblanketterna fastställda och s k SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska personer och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (räkenskapsåret slutar 2024-12-31) finns i version 2024.0 enbart preliminära deklarationsblanketter och dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket. Det går givetvis att förbereda deklarationen för 2024 även för dessa företag/personer.

Uppdaterade beräkningar för år 2025

Procentsatser och skiktgränser är för år 2025 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler för år 2025.

Preliminärt har vi använt följande belopp för år 2025

Prisbasbelopp

58 700

Inkomstbasbelopp

78 000

Statslåneränta (30/11)

2,00

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

624 600