Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2022.0/2022.01 - maj 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Buggfix

Rättning i version 2022.01

I version 2022.0 kan ingen import från föregående år ske för företagstyperna Aktiebolag och Stiftelse. Detta är nu rättat i version 2022.01

Lagkrav

Ny årgång 2022/2023

Den nya årgången 2022 hanterar räkenskapsår som slutar under år 2022.

Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2022-04-30, 2022-06-30 och 2022-08-31.

För beskattningsperiod 1-3 är deklarationsblanketterna fastställda och s k SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (där räkenskapsåret slutar 2022-12-31) finns i version 2022.0 enbart preliminära deklarationsblanketter. Dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket men det går givetvis att förbereda deklarationen för 2022 även för dessa företag/personer.

Lagkrav

Övriga ändringar

För aktiebolag har vi nu lagt till ett avsnitt för skattereduktion vid inköp av inventarier år 2021. På samma sätt har det lagts till ett avsnitt för att hantera den nya riskskatten för kreditinstitut. Båda dessa uppgifter kommer senare att behöva redovisas på blankett INK2.

Vi har även gjort justeringar i bilkalkylen när det gäller förmånsberäkningen för fordon som registrerats första gången 2022-07-01 eller senare. Nedsättningen för miljöbilar beräknas då med fast belopp, men max med 50% av bilens nybilspris.

Nedsättning och justering av bilförmån

Lagkrav

Uppdaterade beräkningar för år 2023

Procentsatser och skiktgränser är för år 2023 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.