Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2020.0/2020.01 - maj 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Version 2020.01

I version 2020.0 fanns ett par fel som har åtgärdats i version 2020.01.

Rättat fel vid sändning av SRU-filer i kombination med Visma Advisor Connect

För dig som använder Visma Skatt Proffs i kombination med Visma Advisor Connect så fanns i version 2020.0 ett fel som gjorde att SRU-filer som skapats i skatteprogrammet inte visades i Visma Advisor Connect under Skicka deklarationer.

Detta fel är nu rättat i version 2020.01

Om du har skapat skapat SRU-filer i version 2020.0 enligt ovan måste du skapa om dessa SRU-filer i skatteprogrammet. Annars placeras de inte på rätt ställe och visas inte i Visma Advisor Connect.

Felaktig inlämningsdatum visades på sidan Grunduppgifter

På sidan Grunduppgifter visas längst ned Sista dag för inlämning av aktuell deklaration. I den nya årsversionen 2020.0 visades tyvärr förra årets inlämningsdatum.

Uppdatering av datumen har gjorts i version 2020.01.

Ny årgång 2020/2021

Den nya årgången hanterar räkenskapsår som slutar under år 2020. Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2020-04-30, 2020-06-30 och 2020-08-31.

För beskattningsperiod 1-3 är deklarationsblanketterna fastställda och SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska personer och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (räkenskapsåret slutar 2020-12-31) finns i version 2020.0 enbart preliminära deklarationsblanketter och dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket. Det går givetvis att förbereda deklarationen för 2020 även för dessa företag/personer.

Tillfälliga regler för nedsättning av egenavgifter 2020

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning, har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Nedsättningen gäller för hela 2020 och upp till ett överskott på 100 000 kronor.

Du har rätt till sänkta egenavgifter om du beräknar ett överskott i en aktiv näringsverksamhet och är född 1955 eller senare. Istället för att betala full egenavgift (28,97 procent) betalar du bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) på överskott upp till 100 000 kronor. Har du ett högre överskott betalar du alla avgifter på den del som överstiger 100 000 kronor.

Schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om 100 000 kronor. På överskott överstigande 100 000 kronor medges avdrag med 25 procent.

Version 2020.0 har anpassats till ovanstående regler och påverkar blankett NE/N3A, kalkylen för näringsverksamhet och preliminär inkomstdeklaration 1.

På blankett NE/N3A fanns tidigare en %-ruta för beräkning av max schablonavdrag. Då det från år 2020 inte är endast en procentsats, så har vi ersatt %-rutan med markeringsrutan Föreslås max.

Ändra preliminärskatten – lämna en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020

Eftersom det nu går sämre för många företagare, bör du ändra den prognos som ligger till grund för den skatt du betalar varje månad. Om du till exempel inför året räknade med att göra en vinst men nu räknar med att göra ett sämre resultat eller till och med gå med förlust, kan du ändra din preliminära skatt för 2020. Du får då betala in mindre eller ingen preliminärskatt under de kommande månaderna det här året, men du får också tillbaka av den skatt som du redan betalat in för månaderna januari och februari.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året.

Uppdaterade beräkningar för år 2021

Procentsatser och skiktgränser är för år 2021 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler.

Skatten på expansionsfond sänks till samma nivå som bolagsskatten, dvs 20,6 procent.

Övrigt

På sidan Grunduppgifter för fysiska personer har en förbättring gjorts för fältet Födelseår. Tidigare var detta alltid ett öppet fält som normalt beräknades utifrån personnummer. Ibland kunde det uppstå problem med att fältet var tomt eller felaktigt vilket då kunde påverka vissa skatteberäkningar.

I version 2020.0 har vi låst fältet och beräkning sker alltid utifrån personnummer. Behöver du av olika anledningar ange ett annat födelseår, exempelvis om du har ett GD-nummer, kan du markera rutan Ändra till höger om fältet. Fältet öppnas då upp och du kan manuellt ändra.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.