Versionsnyheter Visma Skatteprogram, version 2021.0 - maj 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Ny årgång 2021/2022

Den nya årgången 2021 hanterar räkenskapsår som slutar under år 2021.

Den första versionen av den nya årgången hanterar i första hand juridiska personer där räkenskapsåret slutar 2021-04-30, 2021-06-30 och 2021-08-31.

För beskattningsperiod 1-3 är deklarationsblanketterna fastställda och SRU-filer kan skapas i programmet för att sedan skickas vidare till Skatteverket.

För fysiska personer och juridiska personer som tillhör beskattningsperiod 4 (räkenskapsåret slutar 2021-12-31) finns i version 2021.0 enbart preliminära deklarationsblanketter och dessa kan inte användas för att lämna in deklarationer till Skatteverket. Det går givetvis att förbereda deklarationen för 2021 även för dessa företag/personer.

Förslag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021-2022

Det föreslås en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Skattereduktionen görs som huvudregel med 2 250 kronor per år. För arbetsinkomster mellan 60 000 kronor och 240 000 kronor per år uppgår skattereduktionen i stället till 1,25 procent av skillnaden mellan arbetsinkomsten och 60 000 kronor. För arbetsinkomster mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor per år uppgår skattereduktionen till 2 250 kronor minskat med 1,125 procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger 300 000 kronor.

Vi har valt att ta med detta förslag redan i version 2021.0 även om det inte är beslutat.

Uppdaterade beräkningar för år 2022

Procentsatser och skiktgränser är för år 2022 uppdaterade till preliminärt beräknade årsvärden för basbelopp, statslåneränta etc enligt prognoser från Konjunkturinstitutet m fl. De preliminära uppgifterna påverkar programdelarna Skatteplanering och Kalkyler.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.