Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Snabbguide

Programmet består av olika delar som fungerar var för sig och tillsammans.

  • Programdelarna Aktiehanterare och Kalkyler kan överföra värden till Skatteplanering

  • Kalkyldelen kan använda skatteplaneringens värden, utan att överföra värden till skatteplaneringen. Kalkylerna kan dessutom användas helt fristående och då med schablonberäkning.

  • Värden från programdelarna Kalkyler, Aktiehanteraren och Skatteplanering kan gemensamt överföras till Deklaration. Värden från respektive programdel kan även överföras helt separat.

Bästa sättet att använda Vismas skatteprogram

1

Min sida

Det första som visas när du startar skatteprogrammet är Min Sida - en informationskanal där du får direktkontakt med Visma Spcs och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som du behöver som programanvändare. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för skatteprogrammet.

Programinställningar, fliken Min sida

2

Startsida (F2)

På Startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen. Därifrån kan du enkelt förflytta dig till Grunduppgifter och till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanteraren och Deklaration.

Startsida

3

Skatteplanering

Börja med programdelen Skatteplanering. Här kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer och skatteeffekter jämförs. Fyll i dina uppgifter. Förflytta dig på sidorna med hjälp av knapparna Nästa/Föregående (eller använd F4/F3).

Titta igenom programmets Råd/Analyser och gör eventuella korrigeringar.

Kontrollera resultatet på sidan Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott.

Skatteplaneringsråd och analyser

Skatteplanering

Skatteuträkning

Kvarskatt och överskott på skattekontot

4

Kalkyler

I programmet finns kalkyler för att beräkna skattepliktiga resultat av försäljning av fastighet/bostadsrätt och inkomster från firma, handelsbolag och fåmansaktiebolag. Resultaten kan överföras till deklarationen.

Du kan även göra kalkyler för Låneberäkningen, Sparande, Gåva av fastighet, Tjänstebil/privatbil, Skattefri sjukvård, Boende och Budget.

Kalkyler, förstasidan

5

Aktiehanteraren

Aktiehanteraren kan användas fortlöpande under året för att hantera aktier, fonder och andra värdepapper. Programmet visar skattemässiga kapitalvinster/kapitalförluster som uppstått vid försäljningarna. Resultatet kan överföras till skatteplanering och deklarationsblanketter.

Uppdatera aktie- och fondkurser via internet

6

Deklaration

När det är deklarationsdags klickar du på knappen Överför till deklarationen och väljer vilka uppgifter från Skatteplanering och kalkyler som du vill överföra till deklarationsblanketterna. Här färdigställer du sedan deklarationen genom att arbeta direkt på Skatteverkets blanketter som finns inlagda i programmet. I blankettöversikten får du en överskådlig bild över de blanketter du valt.

Överföring till deklaration

Blankettöversikt

7

Komplettera och kontrollera deklaration

Gå igenom deklarationen och se efter om du måste komplettera med uppgifter.

Deklarationskontroll

8

Klarmarkera och lås deklarationen

I programmet finns möjlighet att klarmarkera och låsa deklarationen. Funktionen innebär att du efter att du låst deklarationen inte kan göra några blankettändringar för de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten. På detta sätt kan du enkelt se när du färdigställde den aktuella deklarationen och undvika att av misstag göra ändringar i en klar deklaration.

Deklarationsstatus - låsa deklaration

9

Lämna in deklarationen

När blanketterna är kompletta kan du skapa dina SRU-filer som ska föras över till Skatteverket.

För Inkomstdeklaration 1 och 2 kan du även skicka in SRU-fil samt signera INK1/INK2 på skatteverket.se.

Du kan skriva ut blanketterna på papper, men observera att särskilda regler gäller för huvudblanketterna.

Deklarationsuppgifter till Skatteverket

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m.