Snabbguide

Programdelarna Aktiehanterare och Kalkyler kan överföra värden till Skatteplanering

Kalkyldelen kan även "baseras på" skatteplaneringens värden, utan att överföra värden till skatteplaneringen. Kalkylerna kan dessutom användas helt fristående och då med schablonberäkning.

Programdelarna Kalkyler, Aktiehanteraren och Skatteplanering kan gemensamt överföras till Deklaration. Respektive programdel kan även överföras helt separat.

När du startar Visma Skatteprogram är skärmen uppdelad i två fönster. I det smalare fönstret till vänster på skärmen finns ett navigeringsträd. I fönstret till höger visas de sidor i programmet där inmatning sker och resultaten av beräkningar visas.

Innehållet i navigeringsträdet förändras beroende på var i programmet du befinner dig. I navigeringsträdet visas de delar av programmet du kan förflytta dig till, i det läge som du för tillfället arbetar med. När du klickar på en gren i trädet förflyttas du direkt till den sidan.

Använd hela skärmen

Om du vill använda hela skärmen för att visa olika sidor i programmet, kan du enkelt ställa programmet så att navigeringsträdet bara visas tillfälligt.

Du avmarkerar vid raden Visa navigeringsfönster överst i menyvalet Fönster. När du arbetar med mus, kan du i detta läge på ett enkelt sätt öppna navigeringsträdet tillfälligt. Så fort du flyttar muspekaren allra längst till vänster på skärmen kommer navigeringsträdet fram. Fönstret stängs igen när du drar muspekaren åt höger förbi navigeringsträdets högra sida.

På samma sätt kan du använda det lilla häftstiftet som finns längst upp till vänster i navigeringsträdet. Genom att fästa häftstiftet stannar navigeringsträdet kvar.

Om du vill att det bara ska visas tillfälligt lyfter du upp häftstiftet genom att klicka på det.

För att få tillbaka navigeringsträdet kan du också välja Fönster – Återställ navigeringsfönster.

Bästa sättet att använda Vismas skatteprogram

1. Min sida

Det första som visas när du startar skatteprogrammet är en informationskanal där du får direktkontakt med Visma Spcs och omvärlden. Här ger vi dig viktiga ekonomiska och juridiska nyheter som du behöver som programanvändare. Dessutom får du tips, råd och supportinformation för skatteprogrammet. Läs mer i avsnittet Programinställningar, fliken Min sida.

  • Klicka på Ny i navigeringsträdet till vänster.

Välj vilken person du vill arbeta med, privatperson eller juridisk person

  • Klicka på Nästa och ange namn, personnummer,adressuppgifter o s v.

Gå vidare till programmets Startsida med knappen Nästa.

2. Startsida (F2)

På Startsidan visas viktiga basuppgifter om skattefilen. Därifrån kan du enkelt förflytta dig till Grunduppgifter och till de fyra programdelarna Skatteplanering, Kalkyler, Aktiehanteraren och Deklaration.

3. Skatteplanering

Börja med programdelen Skatteplanering. Här kan deklarationen förberedas samtidigt som olika situationer och skatteeffekter jämförs. Fyll i dina uppgifter. Förflytta dig på sidorna med hjälp av knapparna Nästa/Föregående (eller använd F4/F3).

Titta igenom programmets Råd/Analyser och gör eventuella korrigeringar.

Kontrollera resultatet på sidan Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott.

4. Kalkyler

I programmet finns kalkyler för att beräkna skattepliktiga resultat av försäljning av fastighet/bostadsrätt och inkomster från firma, handelsbolag och fåmansaktiebolag. Resultaten kan överföras till deklarationen.

Du kan även göra kalkyler för Låneberäkningen, Sparande, Gåva av fastighet, Tjänstebil/privatbil, Skattefri sjukvård, Boende och Budget.

5. Aktiehanteraren

Aktiehanteraren kan användas fortlöpande under året för att hantera aktier, fonder och andra värdepapper. Programmet visar skattemässiga kapitalvinster/kapitalförluster som uppstått vid försäljningarna. Resultatet kan överföras till skatteplanering och deklarationsblanketter.

Aktie- och fondkurser kan du enkelt uppdatera via internet, se avsnittet Uppdatera aktie- och fondkurser via internet.

6. Deklaration

När det är deklarationsdags klickar du på knappen Överför till deklarationen och väljer vilka av uppgifter från Skatteplanering och kalkyler som du vill överföra till deklarationsblanketterna. Här färdigställer du sedan deklarationen genom att arbeta direkt på Skatteverkets blanketter som finns inlagda i programmet. I blankettöversikten får du en överskådlig bild över de blanketter du valt.

7. Komplettera och kontrollera deklaration

Gå igenom deklarationen och se efter om du måste komplettera med uppgifter.

Använd programmets Deklarationskontroll för att se Fel, Varningar och Tips.

8. Klarmarkera och lås deklarationen

I programmet finns möjlighet att klarmarkera och låsa deklarationen. Funktionen innebär att du efter att du låst deklarationen inte kan göra några blankettändringar för de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten. På detta sätt kan du enkelt se när du färdigställde aktuell deklaration samt att undvika att av misstag göra ändringar i en klar deklaration. För att komma till deklarationsstatusen väljer du Kommando - Deklarationsstatus.

9. Utskriftscentralen

När blanketterna är kompletta kan du skriva ut dem direkt på skrivaren. För huvudblanketterna gäller särskilda regler. Se programmets informationsbank.

Om du behöver hjälp i någon del av programmet - tryck på F1. Du får då upp en hjälptext som handlar om just den delen av programmet du arbetar med.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.