Import av skattfil från föregående år

När du gör en import skapar programmet alltid en helt ny deklarationsfil i årets skatteprogram. Försök därför alltid att börja med att göra en import, innan du skriver in några andra värden i programmet.

Import från förra årets Visma Skatteprogram

Om du arbetade med Visma Skatteprogram under föregående år är det bäst att hämta uppgifter från föregående års skattfil när du ska skapa en skattfil i årets program. Importen innebär att programmet hämtar en mängd uppgifter som finns i den gamla skattefil du väljer. Uppgifterna läggs in i en helt ny fil som programmet skapar i den nya årgången av Visma Skatteprogram. Inga uppgifter ändras i den gamla filen.

Importfunktioner finns i båda versionerna av Visma Skatteprogram.

Innan du börjar importera föregående års filer är det viktigt att du tar en säkerhetskopia på skattfilerna i föregående års program.

  1. Välj Arkiv – Import av skattfil från föregående år.
  2. På sidan Import från föregående år väljer du Importera uppgifter från föregående år.
  3. Bläddra dig fram till det ställe där dina skattfiler från föregående år finns sparade. Standardsökvägen är: Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\Skattfiler.

Du kan även klicka på Föreslå standardkatalog om du har en annan sökväg än standardsökvägen. Ligger inte dina filer under den sökvägen kan du söka efter .skt för att få fram var dina skattfiler ligger och istället välja in den sökvägen i programmet.

  1. Markera den fil du vill importera och klicka på OK.
  2. Välj Arkiv - Spara som. Acceptera eller justera filnamnet som programmet föreslår.
  3. Klicka på OK.

Nu sparas din nya skattfil och du kan sedan börja skriva in nya uppgifter på vanligt sätt.

Import från andra skatteprogram

För att kunna importera uppgifter från förra årets deklaration som upprättats i ett annat skatteprogram än Visma Skatt, krävs att du i det andra programmet har gjort en SRU-fil av deklarationen i det programmet.

Du hittar importfunktion för SRU-filer från föregående år i ett utfällbart avsnitt längst ned på sidan Import från bokföring m m.

I Visma Skatt Proffs finns det dessutom möjlighet att importera uppgifter från en SRU-fil som är skapad i ett annat skatteprogram för årets aktuella deklaration .

Visar katalog

Programmet försöker alltid hitta den aktuella katalogen med den typ av filer som du valt att importera från. Om programmet inte hittar önskvärd katalog får du själv leta dig fram till katalogen med knappen Bläddra.

Inställning av sökvägar kan göras i menyvalet Arkiv - Programinställningar, fliken Sökvägar.

Relaterade avsnitt

Detaljförteckning - import från Visma Skatt föregående år
Importera alla skattfiler från föregående år samtidigt
Import av skattfil från föregående år i Visma Skatteprogram
Import från bokföringen
Hämta från Visma Bokslut
Detaljförteckning - import från SRU-fil

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.