Sidan Händelser

När du första gången ska skriva in uppgifter om en ny aktie ska sidan Händelser vara tom. Du skapar en tom sida för nya aktier genom att trycka på ikonen för Ny uppe till höger i Aktieportfölj eller med kommandot via höger musknapp. Du kan även välja snabbvalet Ctrl+Shift+N.

Nytt värdepapper

När ska du registrera en ny börsnoterad aktie eller en fond kan du välja från den lista som kommer upp då du valt Ny. Ange de första bokstäverna i namnet för att snabbt hitta rätt aktie eller fond. Du kan sortera i listan efter namn eller namn och typ.

Ska du registrera ett värdepapper som inte finns i programmets lista så väljer du Övriga i listan.

Relaterade avsnitt

Så hanteras olika värdepapper

Ange händelser

När du för första gången skriver in uppgifter om en aktie eller ett annat värdepapper i Händelser ska det ske på ett sätt så att programmet kan överföra nödvändiga uppgifter till blankett K4, när du senare ska deklarera en försäljning.

Uppgifter som skrivs in kan automatiskt överföras till kommande års versioner av programmet.

Aktier som du deklarerat en försäljning av ett tidigare år

Du behöver inte skriva in uppgifter om alla händelser från tidigare år för respektive aktie, om du ett tidigare år har deklarerat en försäljning av aktieslaget. Då kan du nöja dig med att skriva in de händelser som skett sedan du senast deklarerade en försäljning av respektive aktieslag i deklarationen.

Börja med att som ingående balans (IB under Händelse i programmet) skriva in antalet kvarvarande aktier och kvarvarande anskaffningsutgift efter den senaste försäljningen som deklarerats. Komplettera sedan med de Köp eller andra händelser som skett efter den senaste deklarerade försäljningen.

Aktier som du tidigare aldrig deklarerat en försäljning av

Om du tidigare aldrig deklarerat en försäljning av ett aktieslag anger du alla händelser från det att aktien anskaffades. På så sätt kan programmet beräkna den genomsnittliga anskaffningsutgiften, som redovisas i deklarationen när aktien säljs.

Om det verkliga anskaffningsvärdet för en händelse inte är känd, kan du försöka göra en försiktig uppskattning av anskaffningsvärdet. Med ledning av historiska kursnoteringar kan du få hjälp med uppskattning.

Om du inte skriver något anskaffningsvärde vid IB eller Köp, kommer noll (0) kr att användas som anskaffningsvärde. Anger du t ex IB 700 st och utelämnar belopp, räknas anskaffningsvärdet för dessa 700 st till 0 kr.

Relaterade avsnitt

Aktiehanterare för vissa juridiska personer

Aktuellt innehav

Här anger programmet aktuell status för aktuellt värdepapper - hur stort antal som ägs just nu samt anskaffningsutgift totalt och utslaget för varje aktie eller annat värdepapper.

Deklaration

I detta avsnitt visas vilka belopp som kan överföras till deklarationsdelen av skatteprogrammet.

Överföring kan även ske till programdelen Skatteplanering, vilket kan ske med automatik när någon ändring görs i Aktiehanteraren. Markera då på Aktiehanterarens förstasida att sådan ständig överföring ska göras.

Utdelning

I en särskild dialogruta skriver du in uppgifter om utdelning på värdepappren.

Marknadsvärdering

I avsnittet Marknadsvärde anges aktuellt marknadsvärde på varje värdepapper.

När en ny version av programmet installeras följer en aktuell lista med. I denna finns de senaste börskurserna för i stort sett alla noterade aktier i Sverige. Här finns också aktuella fondkurser. Du kan också när som helst uppdatera kurserna på värdepappren via internet eller för hand.

Relaterade avsnitt

Aktiehanterare för vissa juridiska personer

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.