Tekniska uppgifter om SRU-filer

Följande information är inte nödvändig att känna till för att kunna använda programmet, utan är i första hand riktad till dem som har ansvaret för datasystem och för datatekniska frågor hos användaren.

SRU-filer skapas i enlighet med noggranna instruktioner från Skatteverket, läs mer i Skatteverkets broschyr SKV 269.

Katalog för skapade SRU-filer i skatteprogrammet

När SRU-filer skapas i skatteprogrammet läggs de av programmet i katalogen Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\SRU20YY\. SRU-filerna kan inte kopieras från mappen SRU20YY till Skatteverkets filöverföringsstjänst med hjälp av vanlig kopiering i Windows. De måste flyttas genom användning av skatteprogrammet egna rutiner. Det beror på att programmet vid flyttningen lägger till filen INFO.SRU som består av särskilda identifikationsuppgifter m m enligt Skatteverkets anvisningar.

Katalog för skickade SRU-filer i skatteprogrammet

När en SRU-fil med hjälp av skatteprogrammet flyttats till Skatteverkets filöverföringstjänst läggs en kopia av SRU-filen i katalogen Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\SRU20YY\skickade. Här ligger alla versioner av skickade SRU-filer som programmet sparat.

I skatteprogrammet kan tio versioner av SRU-filer för samma deklaration sparas. Programmet sparar alltid den senast skapade SRU-filen samt upp till nio av de först skapade SRU-filerna för deklarationen.

Relaterade avsnitt

Skapa SRU-filer
Exportera SRU-filer
Rättelse av SRU-fil