Integrationer

Visma Tid Pro har färdiga kopplingar till både Visma eEkonomi och Visma Administration/Visma Fakturering. Du kan också integrera med våra löneprogram Visma Lön Smart och Visma Lön 300/600.

Läs om hur du gör i avsnitten om Visma eEkonomi, Visma Administration, Visma Lön Smart och Visma Lön 300/600.

Vill du arbeta fristående med programmet, utan koppling till ett ekonomiprogram/löneprogram, kan du ta ut fakturaunderlag och tidrapporter via pdf-filer.

Relaterade avsnitt