Inställningar

Under Inställningar anger du vad du vill att den som rapporterar tid ska kunna göra.

När valet Rapportör kan ändra fakturerbara timmar är markerat innebär det att den som rapporterar tid själv kan ändra antalet fakturerbara timmar. Är valet inte markerat rapporteras alla timmar som fakturerbara och kan endast ändras av den som är projekt- eller attestansvarig.

Väljer du att aktivera Rapportör måste ange klockslag vid rapportering måste den som rapporterar tid ange klockslag för den rapporterade tiden. Är valet inte aktiverat räcker det att ange antal timmar.

Valet Tillåt stängning av dagar där antalet timmar är färre än schemalagda timmar aktiverat så får den som rapporterar tid stänga sin vecka även om den rapporterade tiden avviker mot den schemalagda. Är valet inte aktiverat så måste den rapporterade tiden vara densamma som den schemalagda tiden innan veckan går att stänga.

Aktiveras Dölj tidsartikel vid tidsregistrering visas inte tidsartiklar som ett val när man rapporterar tid. En tidsartikel är en artikel som har typen Tid och som styr grunden för timpriset ut till kund. På användaren kan man ange en förvald tidsartikel som sedan föreslås vid tidrapporteringen.

Om du använder Visma Lön kan du välja att kontera dina lönefiler mot projekt och/eller resultatenhet. Projekt hämtas från projektet och resultatenhet hämtas från antingen användare eller projekt, beroende på vilket val du gör.

Aktiveras Använd avrundning vid tidsregistering Minsta fakturerbara tidsenhet, kan du använda en automatisk avrundningsregel vid Minsta fakturerbara tid. Detta gäller för projekt där tid faktureras löpande.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.