Inställningar

Under Inställningar - Tid & kvitton - Inställningar gör du olika inställningar för vad som ska gälla vid tidregistrering.

Om du för över filer till ett löneprogram anger du om lönefilen ska projektkonteras och om den ska bokföras mot en resultatenhet. Du har också möjlighet att välja vilken avvikelseperiod för lön du vill använda.

Vid Tidkod för moms vid utlägg anger du vilken kod som ska användas för moms på utlägg vid överföring till löneprogrammet. Koden hittar du i ditt löneprogram.

Du kan också göra inställningar för vilken verifikationsserie som ska användas i ekonomiprogrammet vid kortköp, vilket bokföringskonto som inköp med företagskort ska konteras mot och vilket avräkningskonto som inköp med kreditkort ska konteras emot. I avsnittet Hur bokförs kvitton och utlägg? hittar du information om vilka konton som kan användas.

Ytterligare inställningar kan göras under Tid & kvitton - Rapporteringsprofiler. Där anger du vilka fält respektive medarbetare ska se vid tidsregistrering.

Relaterade avsnitt