Skapa rastlängd

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Rastlängder.
  2. Klicka på Lägg till ny rastlängd.
  3. Ange antal minuter som rastlängden ska vara samt om den ska användas som standard.

En rastlängd som är markerad som standard är förvald när de anställda tidrapporterar.

Relaterade avsnitt