Avdelningsstruktur

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Under Inställningar - Min organisation kan du på fliken Avdelningsstruktur ange hur företagets avdelningsstruktur ska se ut. Det kan vara användbart om olika personer ska godkänna rapporter för användare från olika avdelningar. Du kan då lägga till godkännanderegler enligt den här avdelningsstrukturen. Läs mer om hur du gör i avsnittet Lägg upp avdelningsstruktur.

Relaterade avsnitt