Företagsdetaljer

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Under Inställningar - Min organisation - Företagsdetaljer kan du lägga in eller ändra uppgifter om företaget. Det som står i fältet Namn kommer att vara synligt för användarna, både i appen och på alla rapporter.

Relaterade avsnitt