Påminnelser

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Du kan skapa påminnelser för användare och godkännare. Det kan till exempel användas för att påminna användare att skicka in sina rapporter eller påminna godkännare som har rapporter att godkänna.

De anställda ser påminnelsen i Privat läge under Meddelanden i menyn till vänster. De får även påminnelsen via mejl.

Gör så här:

  1. Välj Inställningar - Påminnelser i menyn.
  2. Klicka på Lägg till påminnelse.
  3. Skriv in en Rubrik.

Texten som skrivs in i fältet Rubrik används som namn på det mejl som skickas till de anställda.

  1. Skriv in din Meddelande.

I fältet Meddelande skriver du påminnelsen som ska visas i Visma Utlägg och i det mejl som skickas till de anställda.

Exempel på meddelandetext:
"Du har rapporter som inte är inskickade. Glöm inte att skicka in din rapport senast den 10:e varje månad.”

  1. Välj datum och klockslag för när meddelandet ska skickas.
  2. Välj om meddelandet ska skickas med ett visst intervall under Upprepa.
  3. Under Skicka till väljer du vilka på företaget som ska få meddelandet.

I exemplet ovan kan det vara lämpligt att välja Upprepa: Varje månad och Skicka till: Användare med ej inskickade rapporter.

Meddelandet som visas för de anställda ser ut så här:

Du kan även skapa påminnelser som bara ska skickas till Godkännare med rapporter på att göra-listan.

Relaterade avsnitt