Påminnelser

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn Organisation för företaget.

Du kan skapa påminnelser för användare och godkännare. Det kan till exempel användas för att påminna användare att skicka in sina rapporter eller påminna godkännare som har rapporter att godkänna.

  1. Välj Inställningar - Påminnelser i menyn.
  2. Klicka på Lägg till påminnelse.
  3. Ange en rubrik för meddelandet och skriv in din meddelandetext.
  4. Välj datum och klockslag för när meddelandet ska skickas.
  5. Välj om meddelandet ska skickas med ett visst intervall under Upprepa.
  6. Under Skicka till väljer du vilka på företaget som ska få meddelandet.

Relaterade avsnitt