Inbetalningar, företagsinställningar

Inbetalningar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar.

Här gör du de inställningar som behövs för dina inbetalningar och för att hämta återrapporteringsfiler. Du anger till exempel vilket betalsätt du vill använda för direktinbetalning, buntinbetalning och återrapportering.

Ska du arbeta med återrapportering av dina inbetalningar är det viktigt att du väljer vilken bank du har under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar . I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med inbetalningar från följande tjänster:

  • Camt.054
  • BG Max
  • Total In

Relaterade avsnitt