Betalningar, företagsinställningar

Inställningarna hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

De inställningar du gör här är gemensamma för dina in- och utbetalningar.

Kontrollera om din bank finns med i listan över banker att välja, i så fall väljer du den, annars väljer du Annan bank. När du väljer Annan bank kan dina svenska betalningar endast skickas i betalformatet LB. Du lägger också in sökvägen till din internetbank och till den mapp som ska föreslås vid inläsning av återrapporteringsfiler.

Beroende på vilken bank du väljer så behöver du göra olika inställningar för dina utbetalningar. Läs mer om de olika bankinställningarna i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.

I avsnittet Inbetalningar, företagsinställningar hittar du mer information om vilka inställningar du behöver göra för att arbeta med inbetalningar på ett smidigt sätt.

Relaterade avsnitt