Utbetalningar, företagsinställningar

Utbetalningar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

Här gör du de inställningar som behövs för att kunna föra över dina utbetalningar till din internetbank. Vilka inställningar du ska göra beror på vilken bank du har kopplat till ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnittet Skapa utbetalning via betalfil.

Du kan arbeta med återrapportering oavsett vilken bank du har. För att kunna få tillbaka en återrapporteringsfil som programmet hanterar, behöver du skicka betalfilerna i något av formaten XML/ISO20022, LB eller PO3.

Skickar du betalningar i annan valuta än SEK och i formatet XML/ISO20022, måste du ange BIC och antingen ett IBAN eller ett Bankkontonummer för det egna företaget. Detta gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

Se nedan vilka inställningar du kan göra beroende på vilken bank du har valt:

Relaterade avsnitt