Påminnelser och ränta, företagsinställningar

Påminnelse och ränta hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Påminnelse och ränta, fliken Påminnelse och ränta.

Om en kund inte betalar sin skuld i tid kan du behöva skicka en påminnelse om det. Enligt lag har ett företag rätt att ta ut en avgift i samband med detta, under förutsättning att det är avtalat med kunden innan köpet gjordes.

I den här bilden gör du grundläggande inställningar för hur påminnelse och ränta ska hanteras i programmet.

Det finns inställningar som gäller både om du använder AutoCollect för din kravhantering eller om du hanterar påminnelser manuellt via ditt program. Se fältförklaringarna nedan för mer information.

Relaterade avsnitt

Betalningar, företagsinställningar
Påminnelsetexter, företagsinställningar
Inbetalningar, företagsinställningar
Utbetalningar, företagsinställningar
Betalningspåminnelser
AutoCollect, fliken Skapa uppdrag

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.