Gör prisomräkning på kalkylpriser

I programmet har du möjlighet att göra omräkningar på dina artiklars inköpspriser. Den här prisomräkningen påverkar inte dina försäljningspriser.

Säkerhetskopiera alltid innan du börjar arbeta med prisomräkning. Spara sedan säkerhetskopian så att du kan gå tillbaka till den om något skulle bli fel.

Gör så här för att göra en prisomräkning:

  1. Välj Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser.
  2. Välj vliken Prisomräkning.

  1. Välj vad du vill basera ditt nya kalkylpris på. Du kan välja på följande:
Senaste inpris Omräkningen baseras på det senaste inkpris som du ser på fliken Inköp i artikelregistret. Det vill säga vad artikelns pris var senast du fick hem artikeln.
Huvudleverantörens inpris Här baseras omräkningen på det pris som finns angivet i prislistan för den huvudleverantör du har markerat för artikeln. Om huvudleverantören har utländsk valuta registrerar du inte någon omräkningsprocent här, istället väljer du Arkiv - Inställningar - Valutakurser och registrerar valutan. Därefter gör du en prisomräkning så räknas kalkylpriset om enligt valutan, se punkt 5.
Leverantörs inpris Omräkningen baseras på någon speciell leverantörs inpris som du väljer i rutan nedanför.
  1. Ange hur mycket du vill öka/minska kalkylpriset.

Du väljer hur mycket du vill räkna upp kalkylpriset på artikeln genom att fylla i omräkningsprocent. Du kan också välja att räkna upp frakt och övriga kostnader med en procentsats eller % av inpris.

  1. Gör ett urval om du inte vill göra samma omräkning på alla dina artiklar.
  2. Välj kommandot Beräkna när du har fyllt i dina uppgifter och gjort eventuella urval.

Programmet gör omräkningen och lägger in priserna på fliken Kalkylpris. Du får också en markering i rutan Ändrat. De nya kalkylpriserna finns inte i ditt artikelregister ännu.

Om det har blivit något fel vid omräkningen kan du välja kommandot Rensa nypriser. Du kan då plocka bort de nya priser som du har lagt in. Ångrar du dig och inte vill utföra kommandot Rensa nypriser klickar du på Avbryt. Väljer du att klicka på OK tas alla de nya priserna bort. Du kan inte välja detta kommando om du har gjort priserna definitiva.

  1. Välj kommandot Gör definitiva när du är nöjd med prisomräkningen för att föra över dessa till ditt artikelregister.
  2. Välj Ja på frågan om de gamla priserna ska ersättas med de nya. Ångrar du dig och inte vill utföra kommandot klickar du på Nej.

Första gången du gör prisomräkningen kan du få upp en fråga om du vill uppdatera priserna på redan skapade dokument som inte är definitiva. Väljer du Ja görs detta och väljer du Nej uppdateras inte dessa priser.

Vill du alltid uppdatera dessa priser, utan att få upp frågan, tar du bort bocken för Visa meddelandet nästa gång?.

Om du vill ändra priset på en enskild artikel efter det att du har gjort en prisomräkning kan du göra det genom att välja fliken Kalkylpriser och ändra manuellt i kolumnerna. Du kan inte ändra här om du gjort prisomräkningen definitiv.

Relaterade avsnitt