Prisomräkning kalkylpriser, fliken Kalkylpris

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser.

På den här fliken ser du en tabell med alla artiklar. När du har bearbetat priserna på fliken Prisomräkning visas de nya kalkylpriserna i den här tabellen. Det går bra att göra ändringar på den här fliken också. Om du vill att någon artikel inte ska ha det nya priset tar du bort markeringen i rutan Ändrat innan du utför någon beräkning av priserna.

På fliken Kalkylpris kan priserna ligga vilande tills du vill att de ska ersätta de gamla priserna. Du kan ändra på den här fliken hur många gånger du vill. De nya priserna läggs in i artikelregistret först när du väljer kommandot Gör definitiva.

Relaterade avsnitt